NALEŻYMY DO „SZKÓŁ, W KTÓRYCH WARTO SIĘ UCZYĆ”

srebrna_tarcza„Złote, srebrne, brązowe… Najlepsze polskie szkoły ponadgimnazjalne to miejsca, gdzie zaczyna się dobra przyszłość”. Tak w najnowszym wydaniu miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy” brzmi zapowiedź publikacji wyników ubiegłorocznego rankingu szkół ponadgimnazjalnych. Warto przy tej okazji przypomnieć, że do 2010 roku był to ranking jednokryterialny: jedynym kryterium spełniającym wymogi obiektywnego narzędzia ogólnopolskiej oceny był udział i sukcesy w olimpiadach przedmiotowych. Obecnie głównym kryterium są wyniki maturalne, zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych, oraz wspomniane olimpiady.

I LO znalazło się na 205 miejscu w rankingu wszystkich liceów polskich i – jako jedyni obecni z powiatu dzierżoniowskiego – na 14 miejscu w województwie dolnośląskim, otrzymując kolejny już raz srebrną tarczę.

(red.)

Szkoła bardziej demokratyczna”

szkola_bardziej_demokratycznaProjekt „Szkoła bardziej demokratyczna” realizowany przez Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa oraz przez sześć partnerskich szkół z regionu Dolnego Śląska został właśnie zakończony. Działania projektu trwały od czerwca do grudnia 2015 r i były finansowane z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt służył aktywizacji młodzieży do działań na rzecz społeczności lokalnej i partycypacji w sprawach publicznych poprzez zdobycie przez młodzież wachlarza kompetencji osobistych i społecznych oraz umiejętności związanych z pracą projektową.

Nasza szkoła również brała udział w projekcie, którego efektem jest m.in. zrealizowany przez uczniów: Agatę Szymczakiewicz, Agnieszkę Piskorowską, Lilianę Kornecką i Macieja Kajkowskiego mini projek Tydzień Tolerancji. W tym czasie w Naszej szkole odbyło się wiele różnych wydarzeń; przeprowadzono ankietę dot. tolerancji, a także konkurs pt.: "Każdy inny, wszyscy równi", polegający na rozwiązaniu krzyżówki. Została również zorganizowana sprzedaż tostów i ciast na rzecz Ośrodka Szkolno-Wychowawczo-Rehabilitacyjnego w Dzierżoniowie. Punktem kulminacyjnym całego tygodnia była dyskusja uczniów i nauczycieli z zaproszonymi gośćmi, tj. Panią Sylwią Bocian, Panią Elżbietą Mikoś i Panem Samuelem Masajanem, którzy w sposób bezpośredni zetknęli się z nietolerancją. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem młodzieży, która w ankiecie podsumowującej Tydzień Tolerancji wyraziła chęć częstszego brania udziału w tego typu inicjatywach.

 

Czytaj dalej Szkoła bardziej demokratyczna”

ДОБРИЙ ВЕЧIР ТОБI, ПАНЕ ГОСПОДАРЮ

W piątek 8 stycznia w sali koncertowej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, dzięki przychylności kierownictwa Ośrodka, odbył się koncert tradycyjnych polskich, ukraińskich i czeskich kolęd, ale i po prostu pochodzących z różnych stron świata – piosenek świątecznych. W ramach programu Genialna Jedynka młodzież pod kierunkiem prof. Sebastiana Runowicza przygotowała repertuar, który mógł trafić do każdego ze słuchaczy – wrażliwością artystyczną, uniwersalnymi treściami i talentami wokalnymi i instrumentalnymi młodych artystów.

Co warto podkreślić, I LO nie jest szkołą tzw. artystyczną, a jednak stała się miejscem, do którego ci, jakby powiedział prof. Kazimierz Dąbrowski, „nadwrażliwi” lgną, bo mogą znaleźć obszar sprzyjający kreacji i realizacji siebie.

Cel był także szczytny: Marcinie, życzymy zdrowia.

A zapaleńcom oraz ich opiekunowi gratulujemy. Nie po raz pierwszy, i nie po raz ostatni!

(red.)

zdjęcia: Monika Nagły, klasa 2d

Czytanie miasta

2W ostatnich tygodniach grudnia nasza szkoła, a dokładniej klasy humanistyczne, brały udział w organizowanym przez studentki z Uniwersytetu Wrocławskiego projekcie „Czytanie miasta”. Zadaniem uczniów było przedstawienie – na różne sposoby – miejsc, które najbardziej kojarzą im się z Dzierżoniowem i jego okolicą. W ramach projektu odbyły się dwa spotkania. Na pierwszym z nich koordynatorki przedsięwzięcia zapoznały młodzież z celem swojej działalności i wyznaczyły zadania, które polegały na zebraniu jak największej liczby informacji o Ziemi Dzierżoniowskiej. Zainteresowanie naszych instruktorek budziły przede wszystkim wspomnienia i relacje osób starszych, które mieszkają na tym terenie i których doświadczenia są związane z pracą i życiem codziennym w Dzierżoniowie.

Drugie spotkanie polegało na przedstawieniu uzyskanych informacji oraz zaprezentowaniu ich na forum grupy. Uczniowie zaznaczali na mapach i planach miasta miejsca, do których najbardziej są przywiązani i które mogą stać się symbolem Dzierżoniowa. Ponadto tworzyli własne wizualizacje rodzinnego miasta, wymieniając się przy tym doświadczeniami uzyskanymi podczas rozmów ze starszymi członkami rodziny. Jednym z etapów twórczości było dokończenie zdania: „Dzierżoniów, pamiętam, że…” Oryginalne sentencje uczniów pobudzały wyobraźnię pozostałych uczestników projektu, zaskakując charakterem doświadczeń związanych z miastem.

Uczniowie naszej szkoły chętnie biorą udział w tego rodzaju projektach. Pozyskują wiedzę na temat swojej małej ojczyzny i zapoznają się z jej niezwykle ciekawą historią, nieobecną w szkolnych podręcznikach. Działalność studentek z pewnością rozbudziła świadomość uczestników o ich pochodzeniu i zachęciła do zastanowienia się nad tradycjami, o których tak często w dzisiejszych czasach zapominamy.

Weronika Krystek, kl. II a

życzenia

zyczeniaGdy śnieg otula ziemię, świeci gwiazda najjaśniej,

gdy wszelkie stworzenie mówi, nim człowiek zmęczony zaśnie,

śpiewaj kolędę głośno, na cztery świata strony,

że wraca znów nadzieja, Jezus jest narodzony!

A potem, z ciszą społem, dumaj o losach świata:

tak pięknie jest być razem…

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia

Zdrowia, pomyślności i szczęścia życzę z całego serca

Uczniom, ich Rodzicom, Pracownikom Liceum i Przyjaciołom szkoły

Grażyna Bajsarowicz, dyrektor I LO

Tydzień Regionalny

Adresatami projektu Tydzień Regionalny byli uczniowie I Liceum  Ogólnokształcącego im. J. Śniadeckiego w Dzierżoniowie oraz uczniowie gimnazjów powiatu dzierżoniowskiego. Celem projektu były:

–  rozwijanie zainteresowań regionem i zachodzącymi współcześnie w nim zmianami w kontekście treści nauczanych na lekcjach geografii, j. angielskiego w biznesie, chemii, WOK- u i WOS-u,

– realizacja hasła przewodniego planu wychowawczego na bieżący rok szkolny: „Rokiem Otwartej Szkoły” i otwarcie szkoły na otaczające ją środowisko lokalne oraz kulturę i sztukę Korei Południowej, której przedstawicieli zaproszono do szkoły.

    Organizatorzy projektu dzięki podjętym działaniom wpłynęli na jakość pracy dydaktycznej szkoły, realizując treści regionalne w terenie. Zapoznano uczniów z wykorzystaniem Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS) i bezzałogowych statków powietrznych (tzw. dronów). Uczniowie mieli okazję obserwować procesy przemysłowe nowoczesnych i tradycyjnych gałęzi przemysłu przetwórczego. Rozwijano zainteresowania uczniów regionami bliskimi geograficznie – Powiatem Dzierżoniowskim oraz odległymi – Korei Południowej. Przeprowadzono konkurs dla gimnazjalistów na wachlarz koreański, konkurs „Hanbok – tradycyjny strój koreański” wśród klas pierwszych,  i prelekcje, które realizowały treści z geografii i WOK-u.

Czytaj dalej Tydzień Regionalny