OSTATNI DZWONEK 2021

Ostatni Dzwonek w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego zabrzmiał w tym roku ze względu na obostrzenia sanitarne czterokrotnie, tj. dla każdej z klas maturalnych osobno.

W auli Szkoły maturzystów żegnali dyrektor Grażyna Bajsarowicz, wicedyrektor Tomasz Roszak oraz wychowawcy. Świadkiem uroczystości zgodnie z tradycją był sztandar, obok wyeksponowana została Złota Księga, do której wpisani zostali wszyscy tegoroczni uczniowie klas trzecich.

Pani Dyrektor wręczyła liczne nagrody:

– Nagrodę Śniadeckiego Jakubowi Denisowi i Michałowi Czubatemu, którzy zdobyli tytuły finalistów w olimpiadach ogólnopolskich oraz ich mentorom prof. Tomaszowi Roszakowi i prof. Romualdowi Wojciechowskiemu;

–  w imieniu Starosty Powiatu Dzierżoniowskiego nagrodę Złoty Prymus. W tym roku otrzymało ją 10. naszych absolwentów;

– a także nagrodę Primus Inter Pares za wzorowe zachowanie oraz średnią co najmniej 5,0 zdobytą w trzyletnim cyklu nauczania- odebrało ją 22. uczniów kończących szkołę.

Dyrektor Grażyna Bajsarowicz, przemawiając na koniec, powiedziała:

          ,,Moi drodzy maturzyści, nadal podstawą wielu Waszych działań będzie głównie wiedza. Ale dzisiaj, w Dniu Ostatniego Dzwonka, pozwólmy rozwinąć skrzydła wyobraźni, bo tylko ona pozwala nam przewidzieć, co będzie, a nie wskazywać na to, co jest. To dzięki wyobraźni rozumiemy analogie i różnice, odczytujemy metafory i definiujemy świat. To dzięki niej pokonujemy stres i ufamy swoim umiejętnościom. Myślcie nieustannie o tym, że Waszą siłą jest nie tylko wiedza, ale i elastyczność myślenia, adaptacja do nawet trudnych, wymagających szybkich decyzji sytuacji, bo z życiem będziecie się mierzyć… przez całe życie. Już zaliczyliście egzamin z przystosowania do ograniczeń, już osiągnęliście wiele w niesprzyjających okolicznościach. Zbudujcie więc scenariusz optymistyczny na najbliższy miesiąc, zgodny z marzeniami i pragnieniami. Nabywana przez Was w ostatnich miesiącach odporność na niespodziane zwroty akcji w sposobie uczenia się nauczyło Was, jak sprostać wyzwaniom. Zaufajcie pozytywnej wyobraźni i intuicji, które podpowiadają, jak może być. Także na maturze. Powodzenia!”

Wychowawcy żegnając swoich Wychowanków, przypominali wspólnie przeżyte doświadczenia, dawali dobre rady i składali życzenia. Była radość spotkania po wielomiesięcznej rozłące, wzruszenie pożegnania i ekscytacja nadchodzącą maturą.

Na koniec zamiast części artystycznej zebrani mogli obejrzeć filmik przygotowany przez uczniów klasy 2cp pod kierunkiem prof. Ilony Andrzejewskiej, w którym wystąpili obok Dyrektor Szkoły, Wicedyrektora i Wychowawców również Nauczyciele uczący w klasach maturalnych. W ten nietypowy sposób wszyscy ,,mogli być obecni” na uroczystości Ostatniego Dzwonka i pożegnać się ze swoimi Uczniami.

 

Szkoła na medal

W ubiegłym tygodniu dyrektor Liceum Grażyna Bajsarowicz została powiadomiona przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Dzierżoniowa Andrzeja Darakiewicza, że „Kapituła Medalu”, w skład której wchodzą przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, burmistrz Dzierżoniowa i przewodniczący komisji stałych, jednogłośnie przyznała I Liceum Ogólnokształcącemu im. Jędrzeja Śniadeckiego Medal Za Zasługi dla Miasta Dzierżoniowa. Owo wyróżnienie przyznawane jest za wybitny wkład danej instytucji w rozwój miasta. Jego przyznanie to ukłon w stronę nie tylko najstarszej szkoły w powiecie, ale przede wszystkim wyraz uznania dla placówki, która wykształciła tysiące absolwentów zasilających wszystkie ważne obszary życia społeczno-kulturalnego i ekonomicznego naszego miasta i regionu oraz pochwała dla znakomitej pracy dydaktyczno-wychowawczej pracowników Liceum.

Sukcesy odnoszone przez naszych uczniów na polu naukowym (udział i nagrody w olimpiadach przedmiotowych), artystycznym i sportowym pozwoliły szkole zdobyć wiele wyróżnień w ciągu ponad 75 lat istnienia. Wymieńmy tylko kilka z nich: tytuł „Wiarygodnej szkoły”, Certyfikat Jakości ISO 9001:2001, „Srebrna Tarcza” czy nagroda „Zadowolony Konsument". Ale docenienie naszej pracy przez absolwentów, ich rodziców i – lokalne władze zawsze było dla nas priorytetem.

List  Dolnośląskiego Kuratora Oświaty    

 

Wrocław 2021-04-12

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki i Koledzy!

 

Od ponad roku mierzymy się z bezprecedensowym wyzwaniem, jakim jest pandemia koronawirusa. Codziennością szkół, a w ostatnich tygodniach także przedszkoli stało się nauczanie zdalne. Co najmniej do 18 kwietnia br. przedszkolaki i uczniowie zostaną w domach. Trzecia fala pandemii utrzymuje się na wysokim poziomie, zajętych jest osiemdziesiąt kilka procent łóżek w szpitalach, podobnie rzecz się ma z respiratorami. W najbliższych dniach będą się ujawniać skutki społecznych zachowań w czasie Świąt Wielkanocnych. Trudno się dziwić, że w tej bardzo poważnej sytuacji podejmowane są decyzje o utrzymaniu obostrzeń w różnych obszarach życia gospodarczego i społecznego, w tym w oświacie. Z drugiej strony przyspiesza akcja szczepień, rząd deklaruje, że do końca czerwca zaszczepieni zostaną wszyscy chętni. Dobroczynnym efektem szczepień milionów Polaków stanie się odporność populacyjna co pozwoli na powrót do normalności.

Dziś nie sposób precyzyjnie określić terminu powrotu do nauki stacjonarnej. Odpowiedzialnie można stwierdzić jedynie, że powrót ów – skorelowany z liczbą zachorowań i sytuacją w służbie zdrowia – powinien być możliwie szybki i rozpocząć się od najmłodszych (przedszkola, klasy 1-3 szkół podstawowych). Jest szansa, że stanie się tak jeszcze w kwietniu.                                        

 To wszystko oznacza, że przez  najbliższe tygodnie, a może i miesiące do zakończenia roku szkolnego 2020/2021 będziemy kontynuować nauczanie na odległość. Jak nigdy potrzebna jest systematyczność, wytrwałość i konsekwencja.

Gorąco dziękuję Koleżankom i Kolegom za ofiarną pracę i zaangażowanie, za serce wkładane w podejmowane działania. Wiele wskazuje na to, że w walce z pandemią koronawirusa jesteśmy na ostatniej prostej – choć będzie to długa prosta. Na finiszu potrzebny jest największy wysiłek i mobilizacja, na ostatnich metrach daje się z siebie wszystko. Dziękując raz jeszcze proszę o codzienną, rzetelną, z pasją wykonywaną pracę. Jako że długotrwała izolacja przynosi negatywne skutki psychiczne w szczególności proszę o częste komunikowanie się z uczniami i rodzicami. Proszę o zwielokrotnioną empatię, serdeczność i życzliwość. W szczególności polecam uwadze Koleżeństwa relacje z  uczniami niepełnosprawnymi, mającymi trudności w nauce oraz z rodzin dysfunkcyjnych, a także z uczniami zdającymi w tym roku egzaminy (maturalny, ósmoklasisty, zawodowy).                                                 

To my, kadra pedagogiczna, odpowiadamy za wykształcenie i wychowanie młodego pokolenia. Wyposażamy je w umiejętności i wiedzę, kształtujemy charaktery, formujemy osobowości. Dodajemy odwagi i skrzydeł. Nam nie wolno opuścić rąk i ustać ze znużenia. My musimy być mocni, zdeterminowani i wytrwali. Wtedy wygramy z przeciwnościami losu i wypełnimy naszą misję.

Upalnym, pamiętnym latem 1980 r. szeroko po Polsce rozlała się fala strajków. Polacy podnieśli się z kolan i zbuntowali przeciw komunistycznej władzy. Rodził się nienależny, samorządny związek zawodowy oraz wielomilionowy ruch społeczny o pięknej i zobowiązującej nazwie „Solidarność”. Na murze okalającym Stocznię Gdańską w sierpniu 1980 r. strajkujący robotnicy umieścili napis: „Tylko solidarność i cierpliwość zapewnią nam zwycięstwo”. To przesłanie jest wyjątkowo aktualne. W chwilach próby weźmy je za własne.                                                 

                                                          Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

                                                                              Roman Kowalczyk  

                                                             Dolnośląski Kurator Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

J A D W I G A   P R A S Z C Z Y K  (1950-2021)

Nauczycielka biologii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w latach 1973-2005

 

Staroświecka zielona katedra, zielone ławki, zielone gablotki. Wszystko zielone, jak na biologię przystało.
Pełno patyczaków, akwariów, płazów i innych ilustracji flory i fauny. Taka kompletna zieloność – ławek,
      roślin, i pasjonaci gotowi wierzyć, że nie ma nic piękniejszego poza nauką o człowieku, biocenozie i biotopie.

I Ona – Jadwiga Praszczyk, nauczycielka biologii, autorytet, mentorka, pedagog z pasją, surowa i sprawiedliwa, wymagająca wobec siebie i innych, ale i wyrozumiała, budząca podziw swoją erudycją i skromnością, pełna wyciszonego, ale i specyficznego poczucia humoru. Otoczona książkami, czasopismami fachowymi, niesyta wiedzy. Żyjąca w przyjaźni z całym światem, cieszyła się szacunkiem uczniów i wychowanków oraz koleżanek i kolegów z pracy. Inicjatorka i uczestniczka wielu akcji podejmowanych dla otaczającej nas przyrody. Miłośniczka górskich eskapad i pływania. Była pierwszym i najważniejszym stopniem wtajemniczenia w biologię dla wielu późniejszych lekarzy, farmaceutów i biotechnologów, którzy pod Jej kierunkiem zdobywali licealną i na poziomie akademickim wiedzę. Wychowała siedmiu olimpijczyków – laureatów olimpiad biologicznej i ekologicznej. Legenda I Liceum Ogólnokształcącego. Pracę w Liceum podjęła po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim. Ceniona, nagradzana i kochana przez wszystkich. Za postawę, pracowitość, rzetelność i ogromny wkład w edukację w zakresie swojej specjalności.

Odszedł od nas Człowiek o pięknym umyśle i złotym sercu.

szkoła ponadgimnazjalna