ZOSTAŃ POSŁEM!

Uczennice klasy II a – Martyna Lipińska i Bernadeta Pawełoszek z powodzeniem wzięły udział w rekrutacji do XXII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, który w tym roku zajmie się tematem Miejsc Pamięci, które są materialnym świadectwem wydarzeń szczególnych dla narodowej i lokalnej tożsamości. Do tegorocznej sesji SDiM aplikowało blisko 1000 osób. Uczennice I LO uzyskały maksymalną liczbę punktów za wykonaną pracę, dzięki czemu już w dniach 14-15 maja wezmą udział w komisji problemowej w Warszawie. Dodajmy, że zakwalifikowano jedynie dwie – najwyżej ocenione – grupy na Dolnym Śląsku. Podczas prac komisji uczennice będą współtworzyły projekt uchwały procedowanej w czasie obrad Sejmu Dzieci i Młodzieży, a 1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka, wcielą się w rolę parlamentarzystów i zasiądą w ławach poselskich.

Wykonana przez Martynę i Bernadetę praca rekrutacyjna polegała na zbadaniu i opisaniu historii Pomnika Pamięci Losów Ojczyzny oraz Skweru Solidarności, przeprowadzeniu sondy ulicznej z mieszkańcami regionu, dokonaniu działań, które zwiększyłyby wiedzę, a także świadomość mieszkańców Dzierżoniowa i okolic na temat wybranego miejsca pamięci. W ramach takich działań dziewczęta założyły stronę internetową poświęconą temu i innym miejscom pamięci naszego regionu, zamieściły artykuł w lokalnej gazecie, rozdawały ulotki informacyjne, przeprowadziły akcję sprzątania miejsc pamięci, do której zaprosiły mieszkańców miasta. Pomocy merytorycznej uczennicom udzielili prof.prof. Tomasz Roszak i Sebastian Runowicz.