Złota Dziesiątka

Przez cztery lata w powiecie dzierżoniowskim realizowany był program stypendialny „Złota Dziesiątka”. W jego ramach powiat co roku obejmował mecenatem 10 najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymywali po 1.000 zł za każdy miesiąc roku szkolnego. Aby w ciągu 10 miesięcy otrzymać łącznie 10.000 zł, trzeba było w poprzednim roku szkolnym uzyskać na świadectwie średnią ocen co najmniej 5.0, wzorową ocenę z zachowania oraz dodatkowe udokumentowane osiągnięcia naukowe.

Stypendyści rok 2010/2011:

 1. Aleksandra Łakomska
 2. Piotr Zarzycki
 3. Agata Noszczak
 4. Marta Półtoranos
 5. Weronika Dolata
 6. Jacek Majewski

 

Stypendyści rok 2009/2010:

 1. Krystyna Okoniewska
 2. Iga Palacz
 3. Przemysław Sobiesiak
 4. Michał Sasuła

 

Stypendyści rok 2008/2009:
 1. Krzysztof Klepacki
 2. Mateusz Duch
 3. Dominik Hulbój
 4. Bartosz Bugaj

 

Stypendyści rok 2007/2008:
 1. Angela Walasek
 2. Katarzyna Radzyniak
 3. Damian Henke
 4. Mateusz Duch

szkoła ponadgimnazjalna