wychowawcy klas

Klasa 1a:
Sebastian Runowicz

Klasa 1b:
Kamila Łukasik, Mirosław Pęczuła

Klasa 1c:
Daniel Nowak

Klasa 2a:
Elwira Kłosowicz

Klasa 2b:
Anna Szulc – Kwasiuk

Klasa 2c:
Tomasz Roszak 

Klasa 2aP:
Beata Dusza

Klasa 2bP:
Katarzyna Pazik – Kasprowicz  

Klasa 2cP:
lona Andrzejewska

Klasa 3a:
Marta Łancewicz, Ewa Ptak 

Klasa 3b:
Łukasz Hnatiuk

Klasa 3c:
Ewa Kawecka 

Klasa 3d:
Maria Sulewska

 

 

szkoła ponadgimnazjalna