VI TYDZIEŃ REGIONALNY

 

„VI TYDZIEŃ REGIONALNY”

w I Liceum Ogólnokształcącym w Dzierżoniowie

(listopad/grudzień 2017 r.)

 

Adresatami projektu „VI Tydzień Regionalny” byli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie.

Celem projektu było:

– rozwijanie zainteresowań regionem i zachodzącymi w nim współcześnie zmianami oraz integracja treści nauczanych na lekcjach geografii w zakresie podstawowym i rozszerzonym,

– pobudzenie animacji kulturowej na lekcjach WOK-u  i godzinie wychowawczej oraz wzbudzenie empatii i refleksji na temat zdrowia, tradycji     i  kontaktu pokoleń.

Organizatorzy projektu dzięki podjętym działaniom podnieśli jakość pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły, realizując treści regionalne podczas wykładów, warsztatów i występu. Rozwijano zainteresowania uczniów regionami bliskimi geograficznie – powiatem dzierżoniowskim i Dolnym Śląskiem w kontekście nowoczesnych rozwiązań GIS  i działania elektronicznej stacji meteorologicznej oraz odległymi – Archipelagiem Wysp Maltańskich i Kretą.

W ramach „Tygodnia Regionalnego” w dniach od 15.11 do 07.12. br. odbyły się w szkole następujące działania:

15 -22 listopada lekcje WOK-u – wykonanie dekoracji świątecznej – aniołki dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Lecznizego w Rościszowie  – klasy 1a, 1b, 1c, 1d.

16  listopada,   Udział w GISDay – sesja zajęć o Geograficznych Systemach Informacyjnych na Politechnice Wrocławskiej. Uczestniczyli uczniowie klasy 1b, 1e, 2d i 2e. Sesja  obejmowała wykłady i warsztaty na temat:

– „W czym system satelitarny Galileo będzie lepszy od GPS?” – wykład;

– „Uspołecznienie danych przestrzennych- Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji” – wykład;

– „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk – budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej”, Wydział Geodezji i Kartografii UMWD” –

– prezentacja geoportalu;

– „GeoNode – system do zarządzania danymi przestrzennymi, GeoSolutions S.A.S;” – prezentacja programów;

– „Jak stworzyć Geoportal?” – warsztaty.

23 i 30 listopada, godzina wychowawcza  – przygotowanie występu kolęd –   – klasa 1e.

23 listopada, 5. i 6. lekcja– „Archipelag Wysp Maltańskich – region najstarszego dziedzictwa kulturowego Europywykład dra Janusza Łacha   z Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego – klasy ,1b, 1e, 2bde geografia R i  3b geografia R.

24 listopada, 1. i 2. lekcja– „Instalacja, działanie i pomiary szkolnej stacji meteorologicznej” – warsztaty dla klasy 2bde geografia R.

4 grudnia – „Dzielnice funkcjonalno-przestrzenne Dzierżoniowa” – warsztaty, klasa 1b.

7 grudnia, 5. i 6. lekcja – „W krainie mitycznego Króla Minosa – środowisko geograficzne Krety” – wykład dra Janusza Łacha z Instytutu Geografii  i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego – klasy 1b, 1e, 2bde geografia R i  3b geografia R.

20 grudnia – występ kolęd dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Lecznizego  w Rościszowie i przekazanie aniołków wykonanych przez uczniów– klasa 1e.

Projekt był przedsięwzięciem kilkudniowym i proponował uczniom różne formy zajęć. Uczestniczyło w nich 130 uczniów, przy czym większość uczniów wzięła udział w dwóch lub trzech zadaniach. Założone cele zostały zrealizowane przy dużym zaangażowaniu i zainteresowaniu młodzieży. W trakcie trwania projektu uczniowie mieli okazję do uzyskania ocen bieżących z pracy na lekcji  z geografii i WOK-u.

Organizatorzy podczas realizacji zajęć współpracowali z:

  • drm Januszem Łachem z Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego,
  • Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Rościszowie,
  • Panią Martą Wusaty – członkiem Komitetu Organizacyjnego III Wrocławskiego GISDay.

 

Podczas warsztatów wykorzystano elektroniczną stację meteorologiczną zakupioną podczas realizacji wcześniejszego Tygodnia Regionalnego.

 

Koordynator projektu: Jadwiga Połcik