terminarz spotkań

14 września 2017

22 listopada 2017

10 stycznia 2018

21 marca 2018

w pozostałe miesiące w 1 środę miesiąca
 – konsultacje dla rodziców