TERMINARZ REKRUTACYJNY:

15.06.2020-10.07.2020: Złożenie wniosku o przyjęcie do Szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

26.06.2020-10.07.2020: Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

12.08.2020: Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Szkoły.

13.08.2020-18.08.2020: Potwierdzenie woli przyjęcia do Szkoły poprzez przedłożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do Szkoły).

19.08.2020: Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Szkoły.

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY:

29.08.2020-31.08.2020: Rekrutacja dodatkowa poza systemem (w przypadku wolnych miejsc)

 

szkoła ponadgimnazjalna