Szkoła na medal

W ubiegłym tygodniu dyrektor Liceum Grażyna Bajsarowicz została powiadomiona przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Dzierżoniowa Andrzeja Darakiewicza, że „Kapituła Medalu”, w skład której wchodzą przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, burmistrz Dzierżoniowa i przewodniczący komisji stałych, jednogłośnie przyznała I Liceum Ogólnokształcącemu im. Jędrzeja Śniadeckiego Medal Za Zasługi dla Miasta Dzierżoniowa. Owo wyróżnienie przyznawane jest za wybitny wkład danej instytucji w rozwój miasta. Jego przyznanie to ukłon w stronę nie tylko najstarszej szkoły w powiecie, ale przede wszystkim wyraz uznania dla placówki, która wykształciła tysiące absolwentów zasilających wszystkie ważne obszary życia społeczno-kulturalnego i ekonomicznego naszego miasta i regionu oraz pochwała dla znakomitej pracy dydaktyczno-wychowawczej pracowników Liceum.

Sukcesy odnoszone przez naszych uczniów na polu naukowym (udział i nagrody w olimpiadach przedmiotowych), artystycznym i sportowym pozwoliły szkole zdobyć wiele wyróżnień w ciągu ponad 75 lat istnienia. Wymieńmy tylko kilka z nich: tytuł „Wiarygodnej szkoły”, Certyfikat Jakości ISO 9001:2001, „Srebrna Tarcza” czy nagroda „Zadowolony Konsument". Ale docenienie naszej pracy przez absolwentów, ich rodziców i – lokalne władze zawsze było dla nas priorytetem.