patron

 

SNIADECKI

Ojciec polskiej chemii, lub – jak sam siebie nazywał – Filozoficzny Próżniak Wileński, Szlachcic na Łopacie czy Włóczęga Guliwer, co świadczy o jego poczuciu humoru, ale nie umniejsza zasług dla nauk biologicznych, chemicznych i medycyny. Warto wiedzieć W 1808 r. w pracy Rozprawa o nowym metalu w surowej platynie odkrytym… ogłosił odkrycie nowego pierwiastka, który nazwał "west" (łac. vestium). Nie zostało ono oficjalnie potwierdzone i odkrycie pierwiastka o liczba atomowej 44, czyli rutenu przypisuje się obecnie Karlowi Clausowi z datą 1844. Napisał pierwszy polski podręcznik chemii (Początki chemji); jego terminologia chemiczna w polskich podręcznikach chemii obowiązywała aż do końca lat 70. XX w.; jest też obecna w polskich nazwach pierwiastków: wodór, węgiel, krzem, siarka, kwasoród dla tlenu. Jako pierwszy opisał metodę leczenia krzywicy za pomocą zwiększonej ekspozycji na światło słoneczne. Żarliwie propagował higienę i dietetykę. Był pionierem wychowania fizycznego w Polsce. Znakomity lekarz praktyk. W pracy Teorya Jestestw Organicznych (1804) opisał wyjątkową cechę organizmów żywych, jaką jest ciągła przemiana materii. Ten nowocześnie myślący obywatel polskiego Oświecenia jest naszym patronem.

 

szkoła ponadgimnazjalna