Złoty Prymus i Złoty Talent

Miniony rok szkolny był dla uczniów naszej szkoły czasem ciężkiej, ale za to bardzo owocnej pracy, która została doceniona. Na jego zakończenie aż 38 osób otrzymało stypendium „Złoty Prymus”, a kolejnych piętnaście w dniu 22 września nagrodę „Złoty Talent”.
Oba te programy stypendialne razem ze „Złotą Nadzieją” są ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie i zastąpiły przyznawaną w ubiegłych latach „Złotą Dziesiątkę”, która koncentrowała się tylko na najlepszych 10 uczniach z całego powiatu. Teraz „Złoty Prymus” obejmuje każdego ucznia powiatowego gimnazjum, liceum lub technikum, który zdobył wzorowe zachowanie i średnią ocen równą co najmniej 5,0. Czytaj dalej Złoty Prymus i Złoty Talent

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

        16 września 2011r. w auli naszej szkoły pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie, stając się tym samym pełnoprawnymi uczniami I Liceum Ogólnokształcącego.
Dyrektor Grażyna Bajsarowicz w swoim przemówieniu zwróciła uwagę na to, że ślubowanie stanowi umowną cezurę między przekroczeniem progu szkoły, a wejściem w krąg uczniowskiej społeczności. Życzyła pierwszoklasistom sukcesów, uświadamiając im, że jako licealiści zaczynają pojedynek z wiedzą.
Profesor Romuald Wojciechowski mówił o roli sztandaru- niemego świadka wszystkich ważnych wydarzeń w życiu Szkoły oraz jej żywego symbolu.
Zaszczyt powitania sztandaru i złożenia ślubowania przypadł uczniom, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów rekrutacyjnych. Swoje klasy reprezentowali:

  • Katarzyna Białek               1a
  • Agnieszka Trawniczek    1b
  • Dagmara Pompa                1c
  • Dagmara Olewicz              1d
  • Piotr Andreasik                  1e

 

Czytaj dalej Ślubowanie uczniów klas pierwszych

[*]

 Dnia 28 lipca 2011 roku w wieku 72 lat odszedł na zawsze Pan Henryk Kwiatkowski. Wieloletni nauczyciel historii i propedeutyki nauki o społeczeństwie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie, metodyk nauczania historii, wieloletni prezes Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa. Mądry wychowawca młodzieży i człowiek wielkiego serca, społecznik i znawca historii Dzierżoniowa, autor licznych publikacji popularnonaukowych.  Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji. Cześć Jego pamięci!

[*]

Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 18 lipca 2011 roku w wieku 99 lat zmarła w Sieradzu Pani Eugenia Wesołowska. Zasłużona nauczycielka, wychowawczyni wielu pokoleń młodzieży także w czasie okupacji, kombatantka. Długoletnia nauczycielka historii i propedeutyki nauki o społeczeństwie   w I Liceum Ogólnokształcącym w Dzierżoniowie. Organizatorka szkolnictwa polskiego na Ziemiach Odzyskanych. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi  oraz innymi Odznaczeniami za działalność konspiracyjną. Była znakomitym dydaktykiem i prawym człowiekiem. Cześć Jej pamięci!

Matura na 100%

Dobrze zdana matura, potem bezstresowa rekrutacja na wybraną uczelnie- marzenie niejednego licealisty. Dla tegorocznych 154 absolwentów I LO marzenie to stało się faktem. WSZYSCY ZDALI MATURĘ! UZYSKALI BARDZO DOBRE WYNIKI! Średni wynik procentowy z przedmiotów obowiązkowych: język polski na poziomie podstawowym- 72%; język angielski na poziomie podstawowym- 92%; matematyka na poziomie podstawowym- 74%. Dzięki bardzo wysokim wynikom mają już pewne miejsce na wymarzonych studiach takich jak medycyna, prawo czy architektura. Są wśród nich i tacy, którzy mimo uzyskania dziewięćdziesięciu paru punktów z jakiegoś przedmiotu przyznają, że myśleli, iż będzie to 100% – z dumą i uśmiechem skomentowała wyniki dyrektor I LO pani Grażyna Bajsarowicz. Sukces, jaki odnieśli nasi maturzyści, to efekt ciężkiej pracy uczniów oraz nauczycieli. Gratulujemy i życzymy zasłużonych, udanych wakacji!

Ranking „Gazety Wyborczej”

W czwartek 28 kwietnia „Gazeta Wyborcza” ogłosiła wyniki przeprowadzonego przez nią konkursu. Do rywalizacji w III Rankingu Dolnośląskich Liceów Ogólnokształcących stanęło 55 szkół. Były one oceniane w 11 różnych kryteriach. W ścisłej czołówce znalazły się te, które są wszechstronne i rozwijają uczniów. Ogólniaki otrzymywały punkty za: wyniki matur – poziom podstawowy (max.14 pkt.), rozszerzony (max. 35 pkt.) i przedmiot dodatkowy (max. 6 pkt), EWD czyli edukacyjną wartość dodaną (max. 15 pkt.), liczbę zwycięstw w olimpiadach (max. 6 pkt), maturę międzynarodową i dwujęzyczną (max. 4 pkt), klasy o innowacyjnym profilu (max. 4 pkt), projekty międzynarodowe (max. 4 pkt.), ofertę językową szkoły ( max. 4 pkt.), wolontariat ( max. 4 pkt.) oraz zajęcia pozalekcyjne (max. 4 pkt.).

Czytaj dalej Ranking „Gazety Wyborczej”