Komunikat Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość, ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.
Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Informacja na ten temat została opublikowana na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/wiosenna-przerwa-swiateczna-2020-r
Podstawy prawne:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) – § 3 ust.1 pkt 3.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).
Z poważaniem

Roman Kowalczyk

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

w tej szczególnej dla nas sytuacji i z powodu podjętych w kraju działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się epidemii, musimy pozostać w domu i spróbować radzić sobie najlepiej, jak to tylko możliwe.

Kochani Uczniowie, wiem, że większość z Was dysponuje komunikatorami, umożliwiającymi korzystanie z pomocy – gotowych do pracy w trybie innym niż zajęcia w sali lekcyjnej – nauczycieli. Korzystajcie  z trybu on-line, zadawajcie pytania, realizujcie polecone do wykonania zadania, poszerzajcie swoją wiedzę podczas tych elektronicznych konsultacji i poza nimi. Wspierajcie swoje koleżanki i kolegów, współpracujcie dla własnej satysfakcji i korzyści. Przeczytajcie zaległe lektury, rozwiążcie zadania z matematyki i chemii…

Zwracam się zwłaszcza serdecznie do tegorocznych Maturzystów: wierzę, że zdobyta w tych okolicznościach wiedza nie będzie w niczym skromniejsza, niż ta uzyskana w tradycyjnych warunkach. Wyjątkowa sytuacja wymaga bowiem od nas wyjątkowej mobilizacji.

Do zobaczenia w  m ą d r y m  "wirtualnym" świecie! 

Z wiarą w Waszą determinację i serdeczną troską – powodzenia w tych trudnych dniach!

Dyrektor

Grażyna Bajsarowicz 

Gala Wolontariatu 2020

Dzisiaj odbyła się uroczysta Gala Wolontariatu w DOK na której nasze uczennice prezentowały swoją działalność społeczną pod patronatem Fundacji Manufaktury Inicjatyw w ramach projektu pt. Wolontariat- mój pierwszy krok na rynek pracy! Dziękujemy naszym wolontariuszkom za ogromne zaangażowanie i postawę godną naśladowania. W tym roku rusza kolejna edycja projektu, zapraszamy wszystkich chętnych. Zuzanna Okonska zajęła 2 miejsca w konkursie Aktywny Wolontariusz.