Ostatni Dzwonek

Dnia 27.04.2012r. o godzinie 12.00 w auli naszej szkoły odbyła się uroczystość pożegnania maturzystów.  Część oficjalną rozpoczęła pani dyrektor Grażyna Bajsarowicz słowami noblistki Wisławy Szymborskiej : „ Bez względu na długość życia/ życiorys powinien być krótki”. Pani Dyrektor mówiła o zamkniętym rozdziale życia maturzystów w murach naszej szkoły. W minionych trzech latach przeżyli tu wiele doświadczeń, pierwsze miłości i prawdziwe przyjaźnie, poznali profesorów, którzy przekazali im nie tylko wiedzę książkową, ale również pokazali, jak podejmować dobre decyzje. Na koniec Pani Dyrektor życzyła wszystkim abiturientom odwagi w dążeniu do spełniania marzeń.

Kolejnym punktem uroczystości  było pożegnanie ze sztandarem szkoły. W poczcie sztandarowym honory pełnili uczniowie klasy 3a: Kacper Buszta, Karolina Kawecka i Magdalena Adamczyk , którzy swoje obowiązki przekazali Maciejowi Burzyńskiemu, Magdalenie Kowalczyk i Marcie Gierczak.

Następnie Pani Dyrektor wręczyła Nagrodę Śniadeckiego olimpijczykom: Jackowi Majewskiemu i Jakubowi Kaweckiemu oraz  ich mentorom: prof. Danielowi Nowakowi i prof. Tomaszowi Roszakowi.

W tym roku tytuł Primus Inter Pares zdobyło 18 maturzystów:


klasa 3a                                                                               klasa 3c
Aleksandra Łakomska                                                     Jacek Majewski
Aleksandra Kępska                                                          Patrycja Barwicka
Katarzyna Kukiełka                                                          Katarzyna Grabarek
Seweryn Jach                                                                    Dominika Kędzior
Magdalena Adamczyk                                                      Karolina Goc
Katarzyna Lechocka
Karolina Kawecka

Klasa 3b                                                                              Klasa 3d
Jacek Jankowski                                                               Martyna Stępień
Dominik Pachnicz                                                            Mateusz Morawski
Maciej Sasuła                                                                    Beata Pietras

Świadectwa z wyróżnieniem odebrali uczniowie, którzy osiągnęli średnią powyżej 4,75 oraz wzorowe zachowanie:

klasa 3a
Aleksandra Łakomska, Aleksandra Iwaniuk, Karolina Kawecka,           Agnieszka Ziemianiuk, Aleksandra Kępska, Kacper Buszta, Katarzyna Kukiełka, Kamila Choromańska, Seweryn Jach, Aleksandra Kozioł, Magdalena Adamczyk, Martyna Lisowska, Katarzyna Lechocka

Klasa 3b
Jacek Jankowski, Witold Lipieta, Dominik Pachnicz, Paweł Drozdowski, Maciej Sasuła, Jacek Głowacki, Katarzyna Dudziak, Natalia Junik

Klasa 3c
Jacek Majewski, Dominika Kędzior, Karolina Goc, Amelia Koziejowska, Patrycja Barwicka, Sławomir Banaś, Katarzyna Grabarek, Zuzanna Obal

Klasa 3d
Martyna Stępień, Mateusz Morawski, Beata Pietras

Klasa 3e
Paulina Fior, Olga Balowska

 Maturzyści zapisali się nie tylko w pamięci nauczycieli oraz młodszych kolegów i koleżanek,  ich nazwiska zostały również zapisane w Złotej Księdze, którą Aleksandra Łakomska przekazała Dorocie Bzdyli.

Dyrektor Grażyna Bajsarowicz w imieniu grona oraz społeczności uczniowskiej podziękowała pani profesor Katarzynie Smolarz, która zastępowała anglistkę- panią Annę Szulc- Kwasiuk.

Każdy wychowawca powiedział kilka słów o swoich uczniach, z którymi spędził minione 3 lata. Profesor Sebastian Runowicz wykorzystał słowa syna, który chcąc pomóc tacie , zasugerował, by „opowiedział 3a bajkę i ich ukochał”. Polonista podziękował swoim wychowankom za wyrozumiałość i wsparcie.  Pani profesor Kamila Łukasik uczniów swojej klasy pożegnała słowami : „trochę chmur i trochę końca, coś z początku i coś z końca…” Nauczycielka matematyki oceniła swoją, liczącą 13 dziewcząt i 22 chłopców klasę jako bardzo aktywną, energiczną i ambitną.
Mottem przewodnim przemówienia pani profesor Elżbiety Jach nie była regułka fizyczna, ale złote myśli Goethego: „ to cośmy odkryli sami, robimy z miłością” . Wychowawczyni życzyła swoim uczniom powodzenia w podejmowaniu trafnych decyzji.
Pani profesor Maria Sulewska mówiła o 22 przypadkach: doskonałych, dobrych i odosobnionych. Maturzystom z 3d przypomniała, że w życiu liczy się kilka wartości i cech z ,,kategorii d”: doskonalenie się, doświadczenie, drugi człowiek, dobroć, dom, dojrzałość decyzji -i jak podkreślała- nie są to wartości drugorzędne. Pani profesor Ewa Kawecka z dumą uznała swoich wychowanków za ludzi mądrych, bogatych nie tylko w wiedzę książką, ale również życiową.

                Całą uroczystość uświetnił program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy 2b. Jego najzabawniejszą częścią był film z udziałem wychowawców klas trzecich.

                Maturzystom życzymy na egzaminach pisemnych połamania piór, a na ustnych- giętkich języków. Trzymamy za Was kciuki. Powodzenia!