Od 25 marca 2020 r. szkoła pracuje zdalnie

Uczniowie!
Przypominamy, że od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. szkoła pracuje zdalnie, wg obowiązującego planu lekcji. Obowiązkiem każdego ucznia, jest logowanie się do dziennika o ustalonej porze wynikającej z planu lekcji.
Nauczyciele sprawdzają aktywność ucznia.