NEOS

NEOS-Network of Euro-Oriented Schools– od 2001 roku I LO należy do europejskiej sieci szkół NEOS, która zrzesza szkoły średnie i gimnazja z Niemiec, Włoch, Polski, Anglii, Finlandii, Francji, Hiszpanii oraz Węgier. Dzięki tej organizacji uczniowie i nauczyciele naszej szkoły mogą brać udział w różnego rodzaju warsztatach i konferencjach o wymiarze europejskim. Domeną konferencji są tematy z jakimi młodzi Europejczycy stykają się we współczesnym świecie. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się  między innymi: ochrona środowiska, konstytucja europejska, tolerancja, różnice i podobieństwa między kulturami oraz tematy bliskie młodym ludziom tj. hobby, sztuka, teatr, świat techniki w życiu młodych ludzi, itp. Nauczyciele biorący udział w warsztatach mają natomiast okazję poznać metody pracy innych nauczycieli i wymienić się swoimi doświadczeniami  w dziedzinie nauczania.

szkoła ponadgimnazjalna