NAUKA WCALE NIE MUSI BYĆ NUDNA!

NAUKA WCALE NIE MUSI BYĆ NUDNA!

Już po raz kolejny w naszej szkole mieliśmy możliwość uczestniczenia w wykładach naukowych zorganizowanych dzięki współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim w ramach projektu „Klasa Akademicka”. Niecodzienne lekcje przeprowadzone przez wykładowców uczelni wyższej pobudziły w nas chęć do poznawania tajemnic historii i – szeroko pojętych nauk medycznych.

            Pierwszy z trzech wykładów odbył się 13 stycznia, a uczniowie mieli możliwość zagłębić się w różne teorie na temat powstania poszczególnych wynalazków, które usprawniły życie minionych społeczności i ściśle wiązały się z ochroną ludzkiego życia i zdrowia. Lekcja pod hasłem „Historia medycyny” została przeprowadzona przez dr. Jakuba Węglorza, który dzięki anegdotom na temat świata nauki i humorystycznym porównaniom idealnie trafił do młodzieżowego środowiska. Opowiedział nie tylko o rozwoju nauk medycznych w czasach prehistorycznych, ale także skupił się na stosunku mieszkańców Europy do najnowszych wynalazków XIX wieku. Obalił także pewne naukowe tezy, które funkcjonują w naszych społecznościach od czasów wczesnonowożytnych. Czy wiedzieliście, że szpinak, do konsumpcji którego namawiały nas mamy i babcie od czasów przedszkolnych – wcale nie zawiera zwiększonej ilości żelaza? Błędy pomiarowe sprzed wieków upowszechniły pewien stereotyp, który z przyjemnością wykorzystywany jest przez rodziców, pragnących zachęcić swoje pociechy do spożywania tego zielonego warzywa. Dr Jakub Węgorz udowodnił, że zagłębianie się w historię świata nie musi być związane tylko z przyswajaniem kolejnych dat i wiążących się z nimi bitew czy wojen, lecz także jest to okazja do poznawania realiów życia poszczególnych grup społecznych.

            21 stycznia do naszego liceum zawitała dr Małgorzata Alberska, której wykład „Konflikty etniczne we współczesnej Europie” zainteresował niemal wszystkich zgromadzonych. Sposób przedstawiania związków przyczynowo-skutkowych konfliktów etnicznych był doskonałym wstępem do zobrazowania realiów życia współczesnej Europy, która wbrew pozorom nie jest obszarem idealnego pokoju. Zachodzące w niej zmiany związane z chęcią uzyskania autonomii przez poszczególne narody i mniejszości narodowe są bezpośrednim źródłem konfliktów o przywództwo, władzę i utworzenie niezależnego państwa. Dr Małgorzata Alberska wyjaśniła etapy przeprowadzanych w Europie walk, podkreślając najważniejsze elementy prowadzące do anomii społecznej. Taka powtórka materiału z pewnością okaże się pomocna dla tegorocznych maturzystów, którzy przystępując do egzaminu z wiedzy o społeczeństwie, powinni opanować terminologię konfliktów społecznych.

            Ostatnie zajęcia przeprowadzone w naszej szkole dotyczyły „Śródlądowych szlaków wodnych i ich znaczenia w Polsce i Europie”. Wykład przygotował mgr Mateusz Smolarski – pracownik Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Wrocławskiego.  

            Współpraca I Liceum z Uniwersytetem Wrocławskim jest niezwykle owocna, a młodzież wraca z wykładów z uśmiechem na twarzy. Zdobywanie wiedzy na różne sposoby oraz jej systematyczne utrwalanie poprzez uczestnictwo w zajęciach tematycznych z pewnością przyczyni się do uzyskania bardzo dobrych wyników podczas egzaminu maturalnego. Przekazywane przez wykładowców ciekawostki historyczne niejednokrotnie uświadamiają nam przyczyny zachodzących w społeczeństwie zmian i wielorakich procesów, będących fundamentem współczesności. Dlatego uczestnictwo w wykładach prowadzonych przez wybitnych specjalistów to szansa do poszerzenia horyzontów i zainteresowania się nową dziedziną nauki. Albo nowego na nią spojrzenia.

Weronika Krystek