Najnowszy Ranking PERSPEKTYW!

Jest rok 2017. Jesteśmy na 20. miejscu w województwie dolnośląskim w prowadzonym od lat przez miesięcznik PERSPEKTYWY rankingu. Mamy wciąż Srebrną Tarczę, która symbolizuje utrzymywanie właściwych standardów nauczania i dobre miejsce wśród najlepszych polskich liceów ogólnokształcących.  Warto przypomnieć, że w odniesieniu do tego typu szkół w klasyfikacji uwzględnia się sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Ranking korzysta ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół.

(red.)