kadra

Dyrektor szkoły
Grażyna Bajsarowicz

Wicedyrektor szkoły
Tomasz Roszak

Język polski
Ilona Andrzejewska
Sebastian Runowicz
Maria Sulewska
Anna Luch
Anna Antosiak

Język angielski
Beata Dusza
Marta Łancewicz
Anna Szulc-Kwasiuk

Język niemiecki
Katarzyna Rogowska

Język rosyjski
Grażyna Bajsarowicz

Język francuski
Marta Mączka

Historia
Romuald Wojciechowski

Wiedza o społeczeństwie
Tomasz Roszak

Komunikacja społeczna z elementami prawa i dyplomacji
Tomasz Roszak

Filozofia
Jadwiga Połcik

Matematyka
Kamila Łukasik
Katarzyna Pazik-Kasprowicz
Ewa Ptak

Biologia
Elwira Kłosowicz
Daniel Nowak

Chemia
Anna Grużlewska
Małgorzata Domałeczna

Fizyka
Adam Domagała
Ewelina Kaczyńska

Geografia
Jadwiga Połcik

Podstawy przedsiębiorczości
Elwira Kłosowicz

Edukacja dla bezpieczeństwa
Mirosław Pęczuła

Ratownictwo medyczne 
Mirosław Pęczuła

Informatyka
Ewa Ptak
Marta Pajchrowska – Burek 

Wychowanie fizyczne
Łukasz Hnatiuk
Mirosław Pęczuła

Religia
Małgorzata Pieróg
Tomasz Wojciechowski

Nauczyciel biblioteki
Izabela Mizera

Pedagog szkolny
Ewa Chylińska

Psycholog
Marta Winiarska

 

szkoła ponadgimnazjalna