kadra

Dyrektor szkoły
Grażyna Bajsarowicz

Wicedyrektor szkoły
Grażyna Majchrzak

Język polski
Ilona Andrzejewska
Sebastian Runowicz
Maria Sulewska
 

Dziennikarstwo
Ilona Andrzejewska

Język angielski
Beata Dusza
Marta Łancewicz
Marta Puchała
Anna Szulc-Kwasiuk
Katarzyna Smolarz

Język niemiecki
Katarzyna Rogowska

Język rosyjski
Grażyna Bajsarowicz

Język francuski
Marta Mączka

Historia
Tomasz Roszak
Romuald Wojciechowski

Wiedza o społeczeństwie
Tomasz Roszak
Romuald Wojciechowski

Etyka
Romuald Wojciechowski

Filozofia
Romuald Wojciechowski

Matematyka
Grażyna Majchrzak
Kamila Łukasik
Katarzyna Pazik-Kasprowicz
Ewa Ptak

Biologia
Elwira Kłosowicz
Daniel Nowak

Chemia
Ewa Kawecka

Fizyka
Adam Domagała
Wiesław Łuszczek

Geografia
Jadwiga Połcik

Podstawy przedsiębiorczości
Elwira Kłosowicz

Ekonomia w praktyce
Elwira Kłosowicz

Wiedza o kulturze
Jadwiga Połcik

Edukacja dla bezpieczeństwa
Mirosław Pęczuła

Ratownictwo medyczne 
Mirosław Pęczuła

Informatyka
Ewa Ptak

Wychowanie fizyczne
Łukasz Hnatiuk
Mirosław Pęczuła
Sławomir Wróbel

Religia
ks. Paweł Szałek
ks. Artur Merholc

Nauczyciel biblioteki
Beata Pielka

Pedagog szkolny
Ewa Chylińska

Psycholog
Marta Winiarska