Informacja o pracy I Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie w dniach 20.12.2021 r. (poniedziałek) do 09.01.2022 r. (niedziela)

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 2301) nauka w dniach 20.12.2021 r.– 22.12.2021 r. oraz w dniach 03.01.2022 r. – 05.01.2022 r. odbywać się będzie we wszystkich klasach w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tj. platformy Microsoft Teams oraz ZOOM zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć edukacyjnych.

Czas trwania lekcji nie ulega zmianie: 30 minut zajęć online oraz 15 minut do dyspozycji ucznia. Zgodnie z rozporządzeniem nauczyciele mogą organizować konsultacje indywidualne i grupowe dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego. Organizacja konsultacji jest uzależniona od potrzeb uczniów. Uczniowie, którzy biorą udział w konkursach lub olimpiadach, mogą uczestniczyć w tych zawodach (za zgodą dyrektora) po spełnieniu warunków regulaminowych określonych przez organizatorów konkursów i turniejów. Jednocześnie informuję, iż w dniach 20.12.2021 r. – 22.12.2021 r. można organizować w szkole zajęcia wspomagające (dotyczy nauczycieli, którzy jeszcze nie dopełnili tego obowiązku).

Dni wolne:

– zimowa przerwa świąteczna: od 23.12.2021 r. (czwartek) do 02.01.2022 r. (niedziela)

– uroczystość Trzech Króli : 06.01.2022 r. (czwartek)

– dzień wolny od zajęć (uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 10.09.2021) : 07.01.2022 r. (piątek)

 

Grażyna Bajsarowicz