I znów zakwitły kasztany

Im jesteśmy starsi tym częściej wracamy do czasów młodości. Przypominamy sobie szkołę, maturę, nauczycieli, przyjaciół i kolegów. Z tej perspektywy miniony czas staje się coraz bardziej idealny, 50 lat po maturze postanowiliśmy skonfrontować się ze   wspomnieniami i 5 maja 2012 roku spotkaliśmy się w naszym Liceum. Jubileusz zaszczyciły 23 osoby.  Szkoła jakby mniejsza, woźnego nie ma, wystrój gabinetów bardzo się zmienił, atmosfera przedmaturalna chyba luźniejsza. Z lekką zazdrością spoglądaliśmy na młodzież oczekującą na egzaminy ustne, przypominając sobie nasze emocje, strach i zdenerwowanie.      Przyjęci i ugoszczeni przez panią Dyrektor Grażynę Bajsarowicz, dowiedzieliśmy się o osiągnięciach szkoły, sukcesach  w olimpiadach przedmiotowych, programach edukacyjnych i międzynarodowej wymianie uczniów.  Poczuliśmy się bardzo dumni, że nasza szkoła należy nadal do najlepszych w regionie. Po wizycie w szkole tradycyjnie sfotografowaliśmy się na stopniach schodów przed głównym wejściem. I to była część oficjalna.     Wieczorem w odświętnej i radosnej atmosferze spotkaliśmy się przy stole i muzyce, aby powspominać dawne czasy i opowiedzieć co się z nami działo. Zabawa trwała do późnej nocy, kondycja wszystkim dopisała, odżyły dawne sympatie i nie było widać, że to już 50 lat po maturze.  Za inicjatywę i organizację spotkania dziękujemy Cecylii i Wieśkowi Raszewskim, którzy ponadto okazali się najlepszą parą na parkiecie.

Górą nasi!

Maturzyści z 1962 roku