I LO NA ORBICIE WYSTAWY MALARSTWA MŁODEJ POLSKI W DOK-U

W czwartek 10 marca odbyło się otwarcie wystawy w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury. Poszukaliśmy na jej orbicie planet z systemu I LO. I znaleźliśmy!

Ale po pierwsze – tę wystawę trzeba koniecznie obejrzeć! Wciąż fascynująca (nie tylko antykwariuszy i domy aukcyjne) sztuka przybyła do nas i nie wolno tego faktu nie zauważyć. Od 11 do 18 marca można zobaczyć płótna Malczewskiego, Stanisławskiego, Wyczółkowskiego czy Hofmana. Przyjrzeć się z bliska i zachwycić. Dla erudycji i estetycznej przyjemności.

Po drugie – dzięki grupie teatralnej Kątem, w której sokolim okiem dostrzegliśmy uczniów z naszej szkoły, weszliśmy w krąg filozofii, światopoglądu, kierunków artystycznych modernistycznej sztuki i literatury. Ten przypominający taniec chocholi performance wyreżyserował – niegdyś uczeń I LO, reżyser i instruktor Grzegorz Stawiak. Ale by goście nie zapomnieli o tym, że znajdujemy się „W orbicie Młodej Polski” – epoce bardzo polifonicznej, komentarz merytoryczny wygłosiła prof. Jolanta Maniecka.

I w taki oto sposób DOK zrealizował iście młodopolską ideę Wyspiańskiego wernisażu jako teatru ogromnego… Grzegorz Stawiak stał oparty o kolumnę, jak ponad 100 lat temu twórca „Wesela” ("szczelnie zapięty w swój czarny tużurek, stał całą noc oparty o futrynę drzwi"…) podczas przemyśliwania koncepcji narodowego dramatu, a intonacja wspomnianego komentarza odwoływała się do założonej melodyjności epoki. Redakcja bardzo lubi tę zabawę i grę konwencjami, aluzjami i niedomówieniami…

Jedno z najciekawszych wydarzeń tego roku w naszej lokalnej kulturze. Brawo organizatorzy!

(red.)