GDY SMOG JEST SMOKIEM NASZEJ ATMOSFERY

Podczas warsztatów, które odbyły się 8 lutego 2017 roku rozmawialiśmy o źródłach zanieczyszczeń powietrza.

Uczniowie, pod kierunkiem pani prof. Jadwigi Połcik, magistrów Piotra Muskały i Darii Bilińskiej oraz dr Anetty Drzenieckiej – Osiadacz z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery UWr, prowadzili badania w terenie. Docelowymi miejscami pomiarów były dzierżoniowskie osiedla oraz ulice. Jedni licealiści spacerowali po rynku i mierzyli pyłomierzem zawartość zanieczyszczeń w lokalnym powietrzu. Inni – wraz z nauczycielem jeździli specjalnym samochodem meteorologicznym i sprawdzali zawartość atmosfery. Następnego dnia odbyło się seminarium podsumowujące wszystkie badania terenowe; seminarium prowadzili magister Piotr Muskała i Krzysztof Nawrot z Wydziału Inżynierii Miejskiej. Podczas spotkania stwierdzono, że jakość powietrza można by poprawić poprzez dofinansowanie bezpieczniejszych systemów ogrzewania, np. gazowego, oraz zwalczanie palenia różnego rodzaju odpadów w piecach. Badania były czasochłonne, ale w efekcie wykazały, że najwięcej pyłu zawieszonego występuje na osiedlach domków jednorodzinnych. Cały projekt był bardzo interesujący, więc mamy nadzieję na dalszą współpracę.  

Kasia Iwanicka i Kasia Pawlik

Na marginesie artykułu

Pył zawieszony PM10 i PM2,5 (drobny) to mieszanina cząstek stałych i kropelek cieczy utrzymujących się w powietrzu. Cząsteczki te zawierają m.in. siarkę, związki organiczne (np. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny (takie jak pyłki roślin i zarodniki grzybów). Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 µm, natomiast pył drobny PM2,5 cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 µm2-5. Najbardziej niebezpieczny jest pył drobny o średnicy poniżej 2,5 µm – docierają do pęcherzyków płucnych, penetrują też naczynia krwionośne; większe ziarna pyłu mogą powodować stany zapalne spojówek oraz błony śluzowej nosa i gardła.

Dla zainteresowanych stanem powietrza polecamy aplikację mobilną "NaszePowietrze", która dostarcza prognozy jakości powietrza i warunków biometeorologicznych na najbliższe 72 godziny.