EWD

W życiu każdego gimnazjalisty przychodzi taki dzień, kiedy musi wybrać nową szkołę. Jest to bardzo ważna decyzja, która może rzutować na przyszłe życie, a podjęcie jej nie jest łatwe. Dotychczas uczniowie byli skazani na opieranie się o wyniki egzaminów maturalnych oraz subiektywne opinie osób z otoczenia.
Z myślą o tego typu problemach Centralna Komisja Egzaminacyjna wdraża wskaźnik zwany Edukacyjną Wartością Dodaną. EWD to ogół metod statystycznych, które pozwalają oszacować wkład szkoły w końcowe wyniki na maturze. W obliczeniach uwzględnia się ilość punktów uzyskach na egzaminach: gimnazjalnym oraz maturalnym. Wskaźnik EWD obliczany jest dla gimnazjów od roku 2008, a dla liceów i techników od 2010. Wyniki znajdują się na stronie http://matura.ewd.edu.pl./ Zostały one przedstawione w postaci specjalnych wykresów, które pozwalają na zaczerpnięcie wielu informacji na temat szkoły oraz porównanie jej z innymi.

Na powyższych wykresach zostały zestawione ze sobą cztery licea z terenu województwa dolnośląskiego, które w rankingu przeprowadzonym przez Gazetę Wyborczą zajęły wysokie miejsca w województwie dolnośląskim. Każde z nich jest reprezentowane przez kolorowa elipsę, której powierzchnia zależy od dokładności, z jaką można było ocenić szkołę. Im wiekszy rozmiar ma figura, tym mniej pewny jest wskaźnik EWD. Oś pozioma informuje nas o wyniku egzaminu maturalnego podanego w procentach w stosunku do średniej krajowej z danego roku (współrzedna 100 oznacza, że wynik szkoły jest dokładnie równy średniej krajowej). Na osi poziomej została przedstawiona wartość samego EWD. Współrzędna zero oznacza, że szkoła ma przecietną EWD. Za pomocą szarych elips oznaczono, w jakim obszarze mieści się odpowiednio 50% i 90% z całego kraju. Na wykresie nie można porównywać ze sobą technikum i liceum ze wzgledu na ich odmienność w systemie nauczania oraz zdawanych egzaminów.

Dzięki EWD w końcu można skutecznie i w miarę obiektywnie porównywać ze sobą poszczególne placówki. W tym przypadku oprócz naszego liceum wybrano jeszcze trzy inne. Analizując te wykresy, łatwo stwierdzić że nasza szkoła pomimo ponadprzeciętnych wyników na egzaminie końcowym nie spoczywa na laurach. Wskaźnik EWD jest bardzo wysoki zarówno dla języka polskiego, jak i matematyki. Dzięki temu I LO w Dzierżoniowie może stanowić ciekawą opcję dla gimnazjalistów nie tylko w powiecie, ale także i w całym regionie. Ci, którzy ją wybiorą, mogą być pewni, że w dalszym zdobywaniu wiedzy będą mocno wspierani przez swych pedagogów.