DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

                13 października 2017 roku odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Nauczyciela. Życzenia od społeczności uczniowskiej złożył dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły przewodniczący samorządu uczniowskiego- Jan Migut.

Głos zabrał także przedstawiciel Rady Rodziców pan Mariusz Bukowski, który złożył na ręce Pani Dyrektor kwiaty, dziękując nauczycielom i życząc wiele satysfakcji z pracy.

W swoim wystąpieniu dyrektor Grażyna Bajsarowicz, nawiązując do słów Leszka Kołakowskiego, który powiedział, że ,,uniwersalną formułą życia każdego człowieka powinna być użyteczność dla innych”, zaznaczyła, jak wspaniałe pole do popisu daje ona każdemu nauczycielowi.

Pani Dyrektor mówiła: Mam nadzieję, że prócz świadomości spełniania się w rolach mentorów  i ,,poprawiaczy”, macie Państwo przekonanie o wyjątkowości swojej roli. I że nasi uczniowie doceniają Wasze starania. \Wszystkim pracownikom szkoły z okazji Święta Edukacji życzę takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości i wytrwałości, wielu chwil zadowolenia i satysfakcji zawodowej oraz poczucia głębokiego sensu pracy, którą wykonujecie. Tradycyjnie z okazji Dnia Edukacji Narodowej pedagodzy   i pracownicy szkoły zostali uhonorowani nagrodami.

Dyrektor Grażyna Bajsarowicz odebrała na uroczystej gali wręczenia odznaczeń państwowych Medal Złoty za Długoletnią Służbę przyznany przez Prezydenta RP na wniosek Ministra Edukacji Narodowej.

Nagrody jubileuszowe odebrali:

pani Alicja Chałuda z okazji jubileuszu 40-lecia pracy

pani Bożena Bób oraz prof. Sławomir Wróbel z okazji 35-lecia pracy

prof. Ewa Chylińska oraz prof. Ewa Ptak z okazji 20-lecia pracy

NAGRODĘ STAROSTY otrzymała prof. Ewa Chylińska

NAGRODY DYREKTORA:

wicedyrektor  Grażyna Majchrzak

prof. Sebastian Runowicz

prof. Kamila Łukasik

prof. Sławomir Wróbel

prof. Tomasz Roszak

prof. Daniel Nowak

prof. Katarzyna Pazik-Kasprowicz

prof. Ewa Ptak

prof. Beata Pielka

Na apelu obecni byli goście- maturzyści 1967r., jak ich określiła Pani Dyrektor ,,młodzi duchem i pamięcią szkolnych lat, świadkowie i twórcy tradycji I LO (…), którzy w poszukiwaniu korzeni, wspomnień i tamtej minionej krainy wiedzy i źródła różnorakich emocji, wrócili do szkolnych ławek.”

Przedstawiciel rocznika ’67,,wywołany do odpowiedzi”, ze wzruszeniem wspominał czas spędzony w murach ILO, dziękował za możliwość udziału w szkolnej uroczystości oraz życzył nauczycielom i uczniom samych sukcesów.               

Część artystyczną pod opieką wychowawcy prof. Daniela Nowaka przygotowała klasa 1C. Był to teleturniej pod hasłem "Kocham Cię szkoło", w którym rywalizowały ze sobą drużyny nauczycieli pod przewodnictwem wybranego ucznia z klas trzecich. Przygotowano następujące konkurencje: kalambury, ,,i kto to mówi”, jaka to melodia oraz quiz dotyczący naszych uczniów. Mieliśmy okazję wspólnie się bawić oraz poznać ukryte talenty i umiejętności zarówno nauczycieli jak i uczniów.