Comenius 2013-2016

PROJEKT COMENIUS MAKING A DIFFERENCE

10836589_674272296022005_1672768683_nI Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie

Szkoły partnerskie z: Dzierżoniów (Polska),  Essen (Niemcy), Mulcheim (Niemcy), Bocholt (Niemcy), Darlington (Anglia), Ibi (Hiszpania), Parainen (Finlandia), Maynooth (Irlandia).

Projekt zrzesza 8 szkół partnerskich z 6 państw i ma na celu wyjście naprzeciw ludziom potrzebującym i ich społecznościom borykającym się z takimi trudnościami jak bieda, bezdomność, niepełnosprawność czy problemy społeczne wynikające z emigracji.

Sprawiedliwość społeczna jest istotna w różnych europejskich szkołach. W dobie obecnego kryzysu ekonomicznego oraz problemów wynikających z trudnej sytuacji finansowej, które bezpośrednio dotykają młodzież i jej najbliższe otocznie w całej Europie, wielostronny projekt nawiązujący do problemów społecznych i możliwych sposobów pomocy potrzebującym wydaje się być naturalną konsekwencją.

Głównym celem jest przygotowanie trzech międzynarodowych warsztatów dla uczniów w Niemczech, w Anglii oraz w Polsce. We współpracy z ekspertami i partnerami szkoły podejmujące gości zorganizują Dzień MAD, którego efektem finalnym będzie wspólne działanie na rzecz innego człowieka lub artystyczna wizualizacja i interpretacja danego problemu.

10805295_668233129959255_475398651_n

Działania projektowe mają na celu: edukację międzykulturową, uświadomienie istnienia problemów społecznych w lokalnej społeczności, promowanie kreatywności, choćby w inspirowaniu ekspresji artystycznej, podniesienie motywacji do nauki poprzez użycie nowych technologii oraz nauczanie języków obcych w autentycznym środowisku.

Doświadczenia zdobyte podczas spotkań na szczeblu międzynarodowym i wielokulturowym wpłyną pozytywnie na przyszłość uczniów, podnosząc ich umiejętności pracy w grupie, budując zrozumienie różnic i podobieństw kulturowych, wzmacniając tolerancję i świadomość kulturową. Nabyte zdolności ułatwią naszym uczniom podejmowanie prac o międzynarodowym charakterze a sam projekt pomoże młodym ludziom zbudować obraz siebie jako obywatela Europy wspierającego idee Unii Europejskiej.

 

szkoła ponadgimnazjalna