Archiwum kategorii: rok szkolny 2019/2020

I LO w X Rankingu Olimpijskim 2020

Gwarancją każdej demokracji jest wiedza obywateli o historii, społeczeństwie i – prawie. Z tym większą przyjemnością informujemy o przyznaniu nam statusu BRĄZOWEJ EUROPEJSKIEJ SZKOŁY PRAWORZĄDNOŚCI RP 2020 r. Aby na taki tytuł zasłużyć, trzeba odnosić sukcesy w olimpiadach społeczno-prawnych; zdobywane laury dają nadzieję, że prezentowana przez uczniów wiedza jest pięknym zaczynem mądrej i odpowiedzialnej świadomości obywatelskiej.

 

 

Znamy terminy egzaminów dla tegorocznych absolwentów.

Dziś Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski podał terminy tegorocznych egzaminów.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

Szczegółowy harmonogram matur. 

Komunikat Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość, ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.
Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Informacja na ten temat została opublikowana na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/wiosenna-przerwa-swiateczna-2020-r
Podstawy prawne:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) – § 3 ust.1 pkt 3.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).
Z poważaniem

Roman Kowalczyk

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

w tej szczególnej dla nas sytuacji i z powodu podjętych w kraju działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się epidemii, musimy pozostać w domu i spróbować radzić sobie najlepiej, jak to tylko możliwe.

Kochani Uczniowie, wiem, że większość z Was dysponuje komunikatorami, umożliwiającymi korzystanie z pomocy – gotowych do pracy w trybie innym niż zajęcia w sali lekcyjnej – nauczycieli. Korzystajcie  z trybu on-line, zadawajcie pytania, realizujcie polecone do wykonania zadania, poszerzajcie swoją wiedzę podczas tych elektronicznych konsultacji i poza nimi. Wspierajcie swoje koleżanki i kolegów, współpracujcie dla własnej satysfakcji i korzyści. Przeczytajcie zaległe lektury, rozwiążcie zadania z matematyki i chemii…

Zwracam się zwłaszcza serdecznie do tegorocznych Maturzystów: wierzę, że zdobyta w tych okolicznościach wiedza nie będzie w niczym skromniejsza, niż ta uzyskana w tradycyjnych warunkach. Wyjątkowa sytuacja wymaga bowiem od nas wyjątkowej mobilizacji.

Do zobaczenia w  m ą d r y m  "wirtualnym" świecie! 

Z wiarą w Waszą determinację i serdeczną troską – powodzenia w tych trudnych dniach!

Dyrektor

Grażyna Bajsarowicz