Archiwum kategorii: rok szkolny 2015/2016

Małe Formy Literackie 2016

"Medycyna, prawo, finanse, technika to wspanałe dziedziny.
Kto dziś czyta poezję?
Zdradzę Wam tajemnicę:
Czytamy ją,
bo należymy do gatunku ludzkiego,
a człowiek ma uczucia.
żyje dla poezji, piękna, miłości."
 John Keating  "Stowarzyszenie Umarłych Poetów"
Tymi słowami pani  Ilona Andrzejewska rozpoczęła finał powiatowego konkursu "Małe Formy Literackie". Wydarzene miało miejsce 13. czerwca w czytelni naszej szkoły.  Wśród zaproszonych gości znaleźli się pani dyrektor Grażyna Bajsarowicz, Urszula Kowalewska- lokalna poetka, Barbara Rymarska- polonistaka,  pani Beata Pielka oraz 23.  uczniów powiatu dzierżoniowskiego- gimnazjalistów, licealistów i ich opiekunów.
Podczas uroczystości zaproszeni goście mieli możliwość wysłuchania autorskich wierszy w wykonaniu pani Urszuli Kowalewskiej oraz lirycznych piosenek zaśpiewanych przez  uczennicę klasy II c- Jagodę Różycką.
"Małe Formy literackie" to konkurs adresowany do kreatywnych, wrażliwych młodych ludzi.  Tegoroczne prace konkursowe-  wruszające, liryczne sugestywne-dotyczyły spraw wielkich, takich jak miłość, jej pragnienie i strata, człowiek- jego obecność i brak, wojna i czas pokóju, prawda i kłamstwo, poszukiwanie sensu życia….
Wród młodych  nie brak utalentowanych i buntujacych się, dlatego nasz konkurs cieszy sie coraz większym zainteresowaniem. 

Wśród najlepszych znaleźli się:

kategoria liceum:
Grand Prix- Urszula Michalik
I miejsce- Sandra Szczygieł
                  Maksym Chabiński
II miejsce- Aleksandra Nowak
III miejsce- Michał Matysiak
wyróżnienie- Mateusz Rosa

kategoria gimnazjum
I miejsce- Elwira Mazur, Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Niemczy
II miejsce- Marta Gdula, Gimnazjum nr 2 w Bielawie
III miejsce- Matylda Szymczykiewicz, Gimnazjum nr 2 w Bielawie
wyróżnienie- Tomasz Król, Gimnazjum nr 1 w Dzierżoniowie
wyróżnienie- Antonina Ralko, Gimnazjum nr 2 w Bielawie
wyróżnienie- Marta Kaczmarek, Gimnazjum nr 2 w Bielawie

Zwycięzcom gratulujemy, uczestnikom dziękujemy i zapraszamy do wzięcia udziału w 17. edycji konkursu.

NASI UCZNIOWIE W DEBACIE NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

Już tylko 3 miesiące dzielą nas od udziału w spotkaniu, które odbędzie się na Politechnice Wrocławskiej, a na które zostali zaproszeni uczniowie I LO z Dzierżoniowa oraz III LO z Wrocławia. Tematem będzie sposób planowania swojej przyszłości, u którego podstaw leży zdobyta w szkole i na studiach wiedza. Tezy (wybór kariery powinien być oparty na pasji i zainteresowaniach) bronić będzie wrocławska „trójka”. Antytezy – nasza „jedynka”. Uczniowie I LO wystąpią więc w roli pragmatyków, czyli będą bronić stanowiska, że w wyborze kariery ważniejsze jest kierowanie się względami praktycznymi. Innymi słowy, będzie to bitwa na racje, argumenty i – postawy. Bój stoczą idealiści i pasjonaci oraz – zdroworozsądkowe, oparte na antycypacji (zdolności przewidywania) podejście do budowania przyszłych planów zawodowych.

Co z debaty wyniknie? Redakcja proponuje powrót do wywiadów sprzed kilku miesięcy (znajdziesz je na stronie I LO!) z absolwentami „jedynki”: to lektura, która w ogromnej mierze odpowiada na postawione przez organizatorów debaty pytania. Może dojdziecie do wniosku, że pragmatyzm nie resetuje pasji, a zainteresowania można podporządkować praktycyzmowi?

Wakacje dla uczestników debaty będą pracowite. Przynajmniej to jedno jest pewne.

(red.)

DFN

JAK UCZYĆ (SIĘ) W XXI WIEKU

W jednym z wrześniowych artykułów w „Świecie Nauki” mówi się o nowej metodzie nauczania nauk przyrodniczych  w USA – NGSS (Next Generation Science Standards), która jakoby pozwala przeformułować oczekiwania wobec uczniów i tak zaangażować ich w proces zdobywania wiedzy, by doświadczali nauki, a nie tylko zapamiętywali informacje. Znacznie starszy – i nie tylko dydaktyczny – jest system STEM

XXI wiek, wiek natłoku informacji, to wyzwanie dla każdej edukacji: humanistycznej, przyrodniczej i ścisłej. Ostatni ranking „Perspektyw”, nawiązujący do amerykańskiego systemu STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics, ma zachęcać młodzież do uczenia się takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, chemia i informatyka oraz podejmowania studiów na kierunkach inżynierskich i z nauk ścisłych. Uświadamia społeczeństwu i edukatorom konieczność kształcenia specjalistów, którzy potrafią sprostać cywilizacyjnym i technologicznym wyzwaniom, obecnym i przyszłym. A to oznacza, że uzdolnioną w naukach ścisłych młodzież trzeba zainteresować, zmotywować, zainspirować. Do tego potrzebne są niestandardowe metody nauczania, współpraca ze znajdującymi się w sąsiedztwie uczelniami wyższymi, ciekawe zajęcia pozalekcyjne oraz wszechstronni i kreatywni nauczyciele.

Większość wymogów spełniamy, ale pragniemy więcej: nowego modelu nauczania przedmiotów ścisłych, np. rozszerzenia oferty pozalekcyjnej dla fizyki, możliwości eksperymentowania, czyli właśnie doświadczania nauki, a nie tylko poznawania jej teoretycznych podstaw. Sukcesem jest

6. miejsce w województwie dolnośląskim

i – 86. miejsce wśród liceów ogólnokształcących w Polsce

ale to za mało, byśmy spoczęli na laurach. Spełniamy warunki rankingu „Perspektyw”, który uwzględnia tylko te szkoły, w których maturę w maju 2015 r. zdawało minimum 12 maturzystów a średnie wyniki z matematyki wynoszą powyżej 0,75 średniej krajowej. Dodajmy, że ranking został oparty na trzech kryteriach: wynikach matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów ścisłych – matematyki, fizyki z astronomią, chemii i informatyki, wynikach matury obowiązkowej z matematyki oraz sukcesach szkół w olimpiadach przedmiotowych, krajowych i międzynarodowych, odpowiadających swoim profilem zakresowi STEM.

            Odnotowujemy kolejny sukces i przyjmujemy nowe wyzwania. Bo uczymy się nie tylko dla siebie, ale także następnej generacji.

(red.)

ZOSTAŃ POSŁEM!

Uczennice klasy II a – Martyna Lipińska i Bernadeta Pawełoszek z powodzeniem wzięły udział w rekrutacji do XXII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, który w tym roku zajmie się tematem Miejsc Pamięci, które są materialnym świadectwem wydarzeń szczególnych dla narodowej i lokalnej tożsamości. Do tegorocznej sesji SDiM aplikowało blisko 1000 osób. Uczennice I LO uzyskały maksymalną liczbę punktów za wykonaną pracę, dzięki czemu już w dniach 14-15 maja wezmą udział w komisji problemowej w Warszawie. Dodajmy, że zakwalifikowano jedynie dwie – najwyżej ocenione – grupy na Dolnym Śląsku. Podczas prac komisji uczennice będą współtworzyły projekt uchwały procedowanej w czasie obrad Sejmu Dzieci i Młodzieży, a 1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka, wcielą się w rolę parlamentarzystów i zasiądą w ławach poselskich.

Wykonana przez Martynę i Bernadetę praca rekrutacyjna polegała na zbadaniu i opisaniu historii Pomnika Pamięci Losów Ojczyzny oraz Skweru Solidarności, przeprowadzeniu sondy ulicznej z mieszkańcami regionu, dokonaniu działań, które zwiększyłyby wiedzę, a także świadomość mieszkańców Dzierżoniowa i okolic na temat wybranego miejsca pamięci. W ramach takich działań dziewczęta założyły stronę internetową poświęconą temu i innym miejscom pamięci naszego regionu, zamieściły artykuł w lokalnej gazecie, rozdawały ulotki informacyjne, przeprowadziły akcję sprzątania miejsc pamięci, do której zaprosiły mieszkańców miasta. Pomocy merytorycznej uczennicom udzielili prof.prof. Tomasz Roszak i Sebastian Runowicz.

OD DZWONKA (OSTATNIEGO) DO DZWONKA (MATURALNEGO)

Nieodłączny atrybut każdej szkoły. W wersji miedzianej, elektronicznej i dowolnej (np. na wuefie). Rano budzi sowy, po lekcjach usypia skowronki. D z w o n e k.

Dopiero co wybrzmiał w tradycyjnym, artystyczno-oficjalnym kontekście uroczystości „Ostatniego Dzwonka”, a już daje sygnał do totalnej mobilizacji. Coś skończył i coś zaczął. I tak już przez całe życie, KOCHANI MATURZYŚCI.

Jak mówiła w swoim słowie do abiturientów dyrektor Grażyna Bajsarowicz, „ostatni dzwonek zaprasza do pożegnania beztroskiej młodości, a dzwonek na maturę – do samodzielnej dorosłości”. Może dlatego warto, już bez egzaminacyjnego stresu, przeczytać jeszcze raz, uważnie, wiersz Herberta „Dałem słowo”. By nie wpaść w pułapkę złudnego przekonania, że życie (lub jak kto woli – dawanie słowa) to nie „rozkład jazdy”, jak pisze poeta. Może w wersji „na żywo” nie będzie grafiku. Ale będzie na pewno „na poważnie”.

Szerokiej drogi!

(red.)