Archiwum kategorii: rok szkolny 2010/2011

[*]

 Dnia 28 lipca 2011 roku w wieku 72 lat odszedł na zawsze Pan Henryk Kwiatkowski. Wieloletni nauczyciel historii i propedeutyki nauki o społeczeństwie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie, metodyk nauczania historii, wieloletni prezes Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa. Mądry wychowawca młodzieży i człowiek wielkiego serca, społecznik i znawca historii Dzierżoniowa, autor licznych publikacji popularnonaukowych.  Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji. Cześć Jego pamięci!

[*]

Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 18 lipca 2011 roku w wieku 99 lat zmarła w Sieradzu Pani Eugenia Wesołowska. Zasłużona nauczycielka, wychowawczyni wielu pokoleń młodzieży także w czasie okupacji, kombatantka. Długoletnia nauczycielka historii i propedeutyki nauki o społeczeństwie   w I Liceum Ogólnokształcącym w Dzierżoniowie. Organizatorka szkolnictwa polskiego na Ziemiach Odzyskanych. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi  oraz innymi Odznaczeniami za działalność konspiracyjną. Była znakomitym dydaktykiem i prawym człowiekiem. Cześć Jej pamięci!

Matura na 100%

Dobrze zdana matura, potem bezstresowa rekrutacja na wybraną uczelnie- marzenie niejednego licealisty. Dla tegorocznych 154 absolwentów I LO marzenie to stało się faktem. WSZYSCY ZDALI MATURĘ! UZYSKALI BARDZO DOBRE WYNIKI! Średni wynik procentowy z przedmiotów obowiązkowych: język polski na poziomie podstawowym- 72%; język angielski na poziomie podstawowym- 92%; matematyka na poziomie podstawowym- 74%. Dzięki bardzo wysokim wynikom mają już pewne miejsce na wymarzonych studiach takich jak medycyna, prawo czy architektura. Są wśród nich i tacy, którzy mimo uzyskania dziewięćdziesięciu paru punktów z jakiegoś przedmiotu przyznają, że myśleli, iż będzie to 100% – z dumą i uśmiechem skomentowała wyniki dyrektor I LO pani Grażyna Bajsarowicz. Sukces, jaki odnieśli nasi maturzyści, to efekt ciężkiej pracy uczniów oraz nauczycieli. Gratulujemy i życzymy zasłużonych, udanych wakacji!

Ranking „Gazety Wyborczej”

W czwartek 28 kwietnia „Gazeta Wyborcza” ogłosiła wyniki przeprowadzonego przez nią konkursu. Do rywalizacji w III Rankingu Dolnośląskich Liceów Ogólnokształcących stanęło 55 szkół. Były one oceniane w 11 różnych kryteriach. W ścisłej czołówce znalazły się te, które są wszechstronne i rozwijają uczniów. Ogólniaki otrzymywały punkty za: wyniki matur – poziom podstawowy (max.14 pkt.), rozszerzony (max. 35 pkt.) i przedmiot dodatkowy (max. 6 pkt), EWD czyli edukacyjną wartość dodaną (max. 15 pkt.), liczbę zwycięstw w olimpiadach (max. 6 pkt), maturę międzynarodową i dwujęzyczną (max. 4 pkt), klasy o innowacyjnym profilu (max. 4 pkt), projekty międzynarodowe (max. 4 pkt.), ofertę językową szkoły ( max. 4 pkt.), wolontariat ( max. 4 pkt.) oraz zajęcia pozalekcyjne (max. 4 pkt.).

Czytaj dalej Ranking „Gazety Wyborczej”

EWD

W życiu każdego gimnazjalisty przychodzi taki dzień, kiedy musi wybrać nową szkołę. Jest to bardzo ważna decyzja, która może rzutować na przyszłe życie, a podjęcie jej nie jest łatwe. Dotychczas uczniowie byli skazani na opieranie się o wyniki egzaminów maturalnych oraz subiektywne opinie osób z otoczenia.
Z myślą o tego typu problemach Centralna Komisja Egzaminacyjna wdraża wskaźnik zwany Edukacyjną Wartością Dodaną. EWD to ogół metod statystycznych, które pozwalają oszacować wkład szkoły w końcowe wyniki na maturze. W obliczeniach uwzględnia się ilość punktów uzyskach na egzaminach: gimnazjalnym oraz maturalnym. Wskaźnik EWD obliczany jest dla gimnazjów od roku 2008, a dla liceów i techników od 2010. Wyniki znajdują się na stronie http://matura.ewd.edu.pl./ Zostały one przedstawione w postaci specjalnych wykresów, które pozwalają na zaczerpnięcie wielu informacji na temat szkoły oraz porównanie jej z innymi.

Czytaj dalej EWD

Ostatni Dzwonek

 „Piękny jest ludzki rozum i niezwyciężony. Ani krata, ni druk, ni oddanie książek na przemiał, Ani wyrok banicji nie mogą nic przeciw niemu” Czesław Miłosz. Słowami noblisty pani dyrektor Grażyna Bajsarowicz rozpoczęła uroczystość pożegnania klas maturalnych. Rok 2011 jest rokiem Czesława Miłosz wiec cytowanie wielkiego poety nie powinno nikogo dziwią. Zwłaszcza w momencie, który zamyka pewien etap w życiu młodego człowieka. Pani Grażyna Bajsarowicz pytaniami skierowanymi do siebie, dyrektora szkoły, niejednego słuchacza nakłoniła do przemyśleń i odpowiedzi: ile rozumności wynieśliście ze szkoły, a ile zdrowego rozsądku pozwoliło wam posiąść tzw. doświadczenie życiowe. Jak często nie macie wątpliwości, że postępujecie słusznie, a ile razy kruszycie kopie o drobiazgi, uciekając przed sprawami fundamentalnymi. Jak często śladem Eklezjasty wierzycie, że wszystko jest ciągle nowe pod słońcem, i uświadamiacie sobie, że jesteście tu i teraz, jedyni i niepowtarzalni … Jeszcze chwila i nikt nie będzie prowadził waszych myśli, kroków, słów… Piszcie wielką literą słowo PRZYSZŁOŚĆ i zobaczcie w niej SIEBIE.

POWODZENIA NA MATURZE I W ŻYCIU.

Czytaj dalej Ostatni Dzwonek