Archiwum kategorii: rok szkolny 2012/2013

Szkoła to m y

W dniu 12.10.2012 r. w naszej szkole odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12.00 programem artystycznym przygotowanym przez klasę I b pod przewodnictwem prof. Kamili Łukasik. Klasa satyrycznie ujęła jeden dzień z życia nauczyciela, rozbawiając publiczność do łez. Kwiaty wręczone pani dyrektor Grażynie Bajsarowicz oraz  jej zastępcy pani Grażynie Majchrzak wyrażały wdzięczność całej społeczności uczniowskiej dla wszystkich pracowników szkoły.

Po krótkim przemówieniu pani dyrektor nastąpił wyjątkowo uroczysty i podniosły moment ceremonii – wręczenie Nagród Dyrektora. Nagrodzeni zostali profesorowie: Grażyna Majchrzak, Jadwiga Połcik, Elżbieta Jach, Katarzyna Rogowska, Ewa Ptak, Ewa Chylińska, Kamila Łukasik, Rafał Gryszan, Sławomir Wróbel i Sebastian Runowicz. Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostali odznaczeni w tym roku profesorowie: Grażyna Bajsarowicz, Kamila Łukasik, Elwira Kłosowicz. Nagrody Starosty przypadły: Grażynie Bajsarowicz, Elwirze Kłosowicz i Danielowi Nowakowi.

Po spotkaniu w auli kadra nauczycielska udała się do pokoju nauczycielskiego na słodki poczęstunek przygotowany przez kl. I b, a uczniowie rozeszli się do domów, aby świętować poza szkołą ten wyjątkowy dzień.


Bartosz Stawczyk 1b

gallery

Czy warto odkrywać świat w s p ó l n i e?

Weszliśmy wczoraj w wielki świat nauki. Kolejny, czyli drugi już raz, a to za sprawą udziału i współorganizowania Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Wspólnie, bo ze wszystkimi, którzy celebrują zdobywanie wiedzy.
Prócz, co zrozumiałe, Wrocławia, Dzierżoniów jest jednym z ośmiu innych ośrodków, mogących się poszczycić mianem prawdziwego uczestnika. Nasza szkoła jest aktywna dodatkowo dzięki zaangażowaniu się naszych nauczycieli w regionalną edycję tego święta nauki.
W tym roku warsztaty i wykłady prowadzą w I LO:
mgr Anna Grużlewska – Rośliny chronione i lecznicze Gór Sowich (piątek, 5 X, godz. 8:45-9:45)
mgr Daniel Nowak – Jak to wygląda, jak to działa? (czwartek , 4 X, godz. 8:45-10:15, 10:45-12:15) oraz Pasjonujący świat stawonogów (piątek, 5 X, godziny jak wyżej)
i mgr Kamila Łukasik – Trening szarych komórek – świat gier liczbowych (piątek, 5 X, godz. 8:45-9:45, 10:00-11:00).
Powyższe propozycje to tylko fragment dzierżoniowskiej edycji DFN, a w niej, prócz naszej oferty: astronomia, zdrowie, archeologia oraz psychologia, meteoryty, DNA, wirusy i – ziemniaki!
Kto wygrywa w nauce? Ten, kto chce w i e d z i e ć, z n a ć, r o z u m i e ć.
Tylko tyle?
A jesteś pewien, że „tylko”…?

Ślubowanie klas pierwszych

Po dwutygodniowym okresie zapoznawania się z murami nowej szkoły, panującymi w Liceum zasadami i – profesorami, nadszedł czas, by nowi, pełni pomysłów i energii pierwszacy stali się pełnoprawnymi uczniami I LO – czas ś l u b o w a n i a. Odbyło się ono w samo południe, 14 września, w auli szkolnej. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele klas drugich, trzecich oraz dyrekcja wraz z gronem pedagogicznym. Po przemówieniu Pani Dyrektor Grażyny Bajsarowicz, wpisie do srebrnej księgi uczniów i tradycyjnym odśpiewaniu hymnu szkoły, wygłosiliśmy przysięgę i zgodne – ”ŚLUBUJĘ”. Na zakończenie każda z klas została zaproszona do wspólnego zdjęcia, które będzie cenną pamiątką pierwszych dni spędzonych w Liceum. Ślubowanie klas pierwszych (jedna z dwóch najważniejszych w szkole uroczystości) przebiegło zgodnie z dotychczasową tradycją. Każdy, odtąd pełnoprawny uczeń I LO otrzymał identyfikującą go legitymację szkolną. W kolejnym tak ważnym wydarzeniu weźmiemy udział jako główni bohaterowie dopiero za trzy lata Będzie nim ostatni dzwonek – zwieńczenie owych trzech lat spędzonych w murach I LO.

Czy spędzonych na odkrywaniu świata według przywołanej przez Panią Dyrektor recepty z wiersza Roberta Frosta:
Zdarzyło mi się niegdyś ujrzeć w lesie rano
Dwie drogi: pojechałem tą mniej uczęszczaną –
Reszta wzięła się z tego, że to ją wybrałem…?