Archiwum kategorii: PAM

PROGRAM AKTYWNOŚCI MŁODZIEŻY

PROGRAM AKTYWNOŚCI MŁODZIEŻY (PAM)

W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM TO:

 

 • nowatorska inicjatywa Powiatu Dzierżoniowskiego,
 • przykład inspirującej współpracy samorządów lokalnych, instytucji państwowych i osób fizycznych,
 • długofalowe przedsięwzięcie budujące poczucie wspólnej odpowiedzialności ludzi dorosłych za tworzenie dzieciom i młodzieży dobrych i bezpiecznych warunków rozwoju.

 

Misja PAM

Spójne działania szkół i placówek oświatowych, organów prowadzących, służb państwowych, służby zdrowia, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, duchowieństwa, rodziców
w zakresie tworzenia przestrzeni aktywności pozaszkolnej młodzieży powiatu dzierżoniowskiego poprzez:

 • diagnozowanie potrzeb,
 • uporządkowanie już realizowanych działań,
 • projektowanie nowych przedsięwzięć.

w obszarach:

 1. BEZPIECZEŃSTWA I PROFILAKTYKI
 2. WOLONTARIATU
 3. ŚWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ I PATRIOTYCZNEJ
 4. PASJI NAUKOWYCH I ARTYSTYCZNYCH

 

Wizja PAM

Młodzież powiatu dzierżoniowskiego świadomie korzysta
ze stworzonych jej możliwości rozwoju talentów i zainteresowań, a także nabywa nowe umiejętności w obszarach spójnych działań osób fizycznych i prawnych zintegrowanych wokół idei tworzenia kreatywnego społeczeństwa obywatelskiego.

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

W RAMACH PROGRAMU AKTYWNOŚCI MŁODZIEŻY

w roku szkolnym 2018/2019

 

 1. Dolnośląski Festiwal Nauki – październik 2018 r.
 2. „Licealiści o Niepodległości” – debata z udziałem uczniów liceów – listopad 2018 r.
 3. Jedyne Takie Kolędowanie – grudzień 2018 r.
 4. Dzień Wielokulturowy – luty 2019 r.

DZIAŁALNOŚĆ PAM OBSZARY