AULA

 Zadanie: Prace konserwatorskie polichromii ściennych oraz wymiana instalacji elektrtcznej

szkoła ponadgimnazjalna