terminarz spotkań

15 września 2016

23 listopada 2016

12 stycznia 2017

29 marca 2017

w pozostałe miesiące w 1 środę miesiąca
 – konsultacje dla rodziców

szkoła ponadgimnazjalna