wychowawcy klas

Klasa 1a:
Elwira Kłosowicz

Klasa 1b:

Katarzyna Pazik – Kasprowicz

Klasa 1c:
Tomasz Roszak 

Klasa 1d:
Anna Szulc – Kwasiuk 

Klasa 1e:
lona Andrzejewska, Ewa Ptak  

Klasa 2a:

Marta Łancewicz

Klasa 2b:

Sławomir Wróbel, Kamila Łukasik

Klasa 2c:
Ewa Kawecka 

Klasa 2d:
Maria Sulewska

Klasa 3a:
Sebastian Runowicz

Klasa 3b:
Daniel Nowak, Łukasz Hnatiuk 

Klasa 3c:

Mirosław Pęczuła

Klasa 3d:
Jadwiga Połcik, Ewa Chylińska 

 

 

szkoła ponadgimnazjalna