język polski

„;
if($miejsc < 11){ echo '‚;}
echo ‚ J. Maniecka (wolnych miejsc: ‚, 11 – $miejsc, ‚)’;
echo ‚

„;?>
„;
if($miejsc < 11){ echo '‚;}
echo ‚ B. Rymarska (wolnych miejsc: ‚, 11 – $miejsc, ‚)’;
echo ‚

„;?>

„;
if($miejsc < 11){ echo '‚;}
echo ‚ M. Sulewska (wolnych miejsc: ‚, 11 – $miejsc, ‚)’;
echo ‚

„;?>

5 maja

 

„;
if($miejsc < 12){ echo '‚;}
echo ‚ J. Maniecka (wolnych miejsc: ‚, 12 – $miejsc, ‚)’;
echo ‚

„;?>
„;
if($miejsc < 12){ echo '‚;}
echo ‚ B. Rymarska (wolnych miejsc: ‚, 12 – $miejsc, ‚)’;
echo ‚

„;?>

9 maja

 

„;
if($miejsc < 12){ echo '‚;}
echo ‚ J. Maniecka (wolnych miejsc: ‚, 12 – $miejsc, ‚)’;
echo ‚

„;?>
„;
if($miejsc < 12){ echo '‚;}
echo ‚ M. Sulewska (wolnych miejsc: ‚, 12 – $miejsc, ‚)’;
echo ‚

„;?>

„;
if($miejsc < 12){ echo '‚;}
echo ‚ B. Rymarska (wolnych miejsc: ‚, 12 – $miejsc, ‚)’;
echo ‚

„;?>

14 maja

 

„;
if($miejsc < 12){ echo '‚;}
echo ‚ B. Rymarska (wolnych miejsc: ‚, 12 – $miejsc, ‚)’;
echo ‚

„;?>
„;
if($miejsc < 12){ echo '‚;}
echo ‚ M. Sulewska (wolnych miejsc: ‚, 12 – $miejsc, ‚)’;
echo ‚

„;?>

15 maja

 

„;
if($miejsc < 13){ echo '‚;}
echo ‚ J. Maniecka (wolnych miejsc: ‚, 13 – $miejsc, ‚)’;
echo ‚

„;?>
„;
if($miejsc < 13){ echo '‚;}
echo ‚ B. Rymarska (wolnych miejsc: ‚, 13 – $miejsc, ‚)’;
echo ‚

„;?>

„;
if($miejsc < 13){ echo '‚;}
echo ‚ M. Sulewska (wolnych miejsc: ‚, 13 – $miejsc, ‚)’;
echo ‚

„;?>

16 maja

 

„;
if($miejsc < 12){ echo '‚;}
echo ‚ J. Maniecka (wolnych miejsc: ‚, 12 – $miejsc, ‚)’;
echo ‚

„;?>
„;
if($miejsc < 12){ echo '‚;}
echo ‚ B. Rymarska (wolnych miejsc: ‚, 12 – $miejsc, ‚)’;
echo ‚

„;?>

17 maja

 

szkoła ponadgimnazjalna