język polski

$zapytanie = mysql_query($tresc_zapytania); $miejsc = mysql_num_rows($zapytanie); echo "

„;?>
$zapytanie = mysql_query($tresc_zapytania); $miejsc = mysql_num_rows($zapytanie); echo "

„;?>

$zapytanie = mysql_query($tresc_zapytania); $miejsc = mysql_num_rows($zapytanie); echo "

„;?>

5 maja
„;
if($miejsc < 11){ echo '‚;}
echo ‚ J. Maniecka (wolnych miejsc: ‚, 11 – $miejsc, ‚)';
echo ‚
„;
if($miejsc < 11){ echo '‚;}
echo ‚ B. Rymarska (wolnych miejsc: ‚, 11 – $miejsc, ‚)';
echo ‚
„;
if($miejsc < 11){ echo '‚;}
echo ‚ M. Sulewska (wolnych miejsc: ‚, 11 – $miejsc, ‚)';
echo ‚

 

$zapytanie = mysql_query($tresc_zapytania); $miejsc = mysql_num_rows($zapytanie); echo "

„;?>
$zapytanie = mysql_query($tresc_zapytania); $miejsc = mysql_num_rows($zapytanie); echo "

„;?>

9 maja
„;
if($miejsc < 12){ echo '‚;}
echo ‚ J. Maniecka (wolnych miejsc: ‚, 12 – $miejsc, ‚)';
echo ‚
„;
if($miejsc < 12){ echo '‚;}
echo ‚ B. Rymarska (wolnych miejsc: ‚, 12 – $miejsc, ‚)';
echo ‚

 

$zapytanie = mysql_query($tresc_zapytania); $miejsc = mysql_num_rows($zapytanie); echo "

„;?>
$zapytanie = mysql_query($tresc_zapytania); $miejsc = mysql_num_rows($zapytanie); echo "

„;?>

$zapytanie = mysql_query($tresc_zapytania); $miejsc = mysql_num_rows($zapytanie); echo "

„;?>

14 maja
„;
if($miejsc < 12){ echo '‚;}
echo ‚ J. Maniecka (wolnych miejsc: ‚, 12 – $miejsc, ‚)';
echo ‚
„;
if($miejsc < 12){ echo '‚;}
echo ‚ M. Sulewska (wolnych miejsc: ‚, 12 – $miejsc, ‚)';
echo ‚
„;
if($miejsc < 12){ echo '‚;}
echo ‚ B. Rymarska (wolnych miejsc: ‚, 12 – $miejsc, ‚)';
echo ‚

 

$zapytanie = mysql_query($tresc_zapytania); $miejsc = mysql_num_rows($zapytanie); echo "

„;?>
$zapytanie = mysql_query($tresc_zapytania); $miejsc = mysql_num_rows($zapytanie); echo "

„;?>

15 maja
„;
if($miejsc < 12){ echo '‚;}
echo ‚ B. Rymarska (wolnych miejsc: ‚, 12 – $miejsc, ‚)';
echo ‚
„;
if($miejsc < 12){ echo '‚;}
echo ‚ M. Sulewska (wolnych miejsc: ‚, 12 – $miejsc, ‚)';
echo ‚

 

$zapytanie = mysql_query($tresc_zapytania); $miejsc = mysql_num_rows($zapytanie); echo "

„;?>
$zapytanie = mysql_query($tresc_zapytania); $miejsc = mysql_num_rows($zapytanie); echo "

„;?>

$zapytanie = mysql_query($tresc_zapytania); $miejsc = mysql_num_rows($zapytanie); echo "

„;?>

16 maja
„;
if($miejsc < 13){ echo '‚;}
echo ‚ J. Maniecka (wolnych miejsc: ‚, 13 – $miejsc, ‚)';
echo ‚
„;
if($miejsc < 13){ echo '‚;}
echo ‚ B. Rymarska (wolnych miejsc: ‚, 13 – $miejsc, ‚)';
echo ‚
„;
if($miejsc < 13){ echo '‚;}
echo ‚ M. Sulewska (wolnych miejsc: ‚, 13 – $miejsc, ‚)';
echo ‚

 

$zapytanie = mysql_query($tresc_zapytania); $miejsc = mysql_num_rows($zapytanie); echo "

„;?>
$zapytanie = mysql_query($tresc_zapytania); $miejsc = mysql_num_rows($zapytanie); echo "

„;?>

17 maja
„;
if($miejsc < 12){ echo '‚;}
echo ‚ J. Maniecka (wolnych miejsc: ‚, 12 – $miejsc, ‚)';
echo ‚
„;
if($miejsc < 12){ echo '‚;}
echo ‚ B. Rymarska (wolnych miejsc: ‚, 12 – $miejsc, ‚)';
echo ‚

 

function connection() {
// serwer
$mysql_server = "sql.hotkomp.nazwa.pl";
// admin
$mysql_admin = "hotkomp_7";
// hasło
$mysql_pass = "ZAkopane15";
// nazwa baza
$mysql_db = "hotkomp_7";
// nawiązujemy połączenie z serwerem MySQL
@mysql_connect($mysql_server, $mysql_admin, $mysql_pass)
or die('Brak poł±czenia z serwerem MySQL.');
// łączymy się z bazą danych
@mysql_select_db($mysql_db)
or die('Bł±d wyboru bazy danych.');
}
connection();

$name = htmlspecialchars(trim($_POST['imie']));
$klasa = htmlspecialchars(trim($_POST['klasa']));
$nauczdata = htmlspecialchars(trim($_POST['naucz']));
$send = $_POST['dodaj'];

if($nauczdata == maniecka5)
{
$naucz = "Maniecka";
$data = "5 Maja";
}
elseif($nauczdata == maniecka9)
{
$naucz = "Maniecka";
$data = "9 Maja";
}

elseif($nauczdata == maniecka14)
{
$naucz = "Maniecka";
$data = "14 Maja";
}
elseif($nauczdata == maniecka16)
{
$naucz = "Maniecka";
$data = "16 Maja";
}

elseif($nauczdata == maniecka17)
{
$naucz = "Maniecka";
$data = "17 Maja";
}
elseif($nauczdata == rymarska5)
{
$naucz = "Rymarska";
$data = "5 Maja";
}
elseif($nauczdata == rymarska9)
{
$naucz = "Rymarska";
$data = "9 Maja";
}
elseif($nauczdata == rymarska15)
{
$naucz = "Rymarska";
$data = "15 Maja";
}
elseif($nauczdata == rymarska14)
{
$naucz = "Rymarska";
$data = "14 Maja";
}
elseif($nauczdata == rymarska16)
{
$naucz = "Rymarska";
$data = "16 Maja";
}
elseif($nauczdata == rymarska17)
{
$naucz = "Rymarska";
$data = "17 Maja";
}
elseif($nauczdata == sulewska5)
{
$naucz = "Sulewska";
$data = "5 Maja";
}
elseif($nauczdata == sulewska14)
{
$naucz = "Sulewska";
$data = "14 Maja";
}
elseif($nauczdata == sulewska15)
{
$naucz = "Sulewska";
$data = "15 Maja";
}
elseif($nauczdata == sulewska16)
{
$naucz = "Sulewska";
$data = "16 Maja";
}

if ($send)
{
if (!empty($name) && !empty($klasa) && !empty($nauczdata))
{
$ins = @mysql_query("INSERT INTO ustnepol SET imie='$name', klasa='$klasa', naucz='$naucz', data='$data', nauczdata='$nauczdata'");
if($ins) echo "Termin został dodany";
else echo "BŁĄD";
}
else
{
echo "Uzupełnij pola";
}
}

?>