[*]

 Dnia 28 lipca 2011 roku w wieku 72 lat odszedł na zawsze Pan Henryk Kwiatkowski. Wieloletni nauczyciel historii i propedeutyki nauki o społeczeństwie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie, metodyk nauczania historii, wieloletni prezes Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa. Mądry wychowawca młodzieży i człowiek wielkiego serca, społecznik i znawca historii Dzierżoniowa, autor licznych publikacji popularnonaukowych.  Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji. Cześć Jego pamięci!