[*]

Odszedł dzisiaj od nas na zawsze Sławomir Wróbel, nauczyciel wychowania fizycznego w I Liceum Ogólnokształcącym w Dzierżoniowie.

Odszedł od nas Człowiek z osobowością tak integralną, że mógłby stać się wzorem, ideałem, punktem wyjścia dla wielu, którzy chcieliby pójść w Jego ślady.

Konsekwentny w przekonaniach, wierny sobie jako nauczyciel, wychowawca i człowiek prywatny. 

Za pozorną szorstkością kryło się w Sławku wielkie i rozumiejące potrzeby innych serce.

I wtedy, gdy zachęcał do nowego sportu, i wtedy, gdy pouczał, strofował, wymagał od swoich podopiecznych więcej.

Wiedział to, co każdy dobry trener i nauczyciel wie od zawsze: człowiek powinien być pewny własnej wartości, nawet gdy musi się zmierzyć z czymś, co go na pierwszy rzut oka przerasta.

Dlatego nie odbierał swoim wychowankom okazji do walki – i to nie tylko z trudną materią wiedzy, ale ćwiczeniem ciała podczas sportowych zmagań.

Często powtarzał – przede wszystkim kalokagatia, co w sporcie – będącym Jego żywiołem – oznaczało połączenie piękna uprawianych sportów z dobrocią i dzielnością, procentującymi w całym życiu Jego uczniów. 

 Grażyna Bajsarowicz

 Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie