ZJAZD ABSOLWENTÓW ! ! !

W tym roku mija 75 lat od chwili, gdy I Liceum Ogólnokształcące otworzyło swoje podwoje dla młodzieży, dla której szkolne mury stały się symbolem normalności w powojennym świecie.

Zapraszamy do wspólnego celebrowania wszystkich naszych absolwentów. Zjazd odbędzie się 16 października 2020r. Szczegółowy scenariusz obchodów podamy wkrótce. Ale już dzisiaj prosimy o nadsyłanie na adres mailowy szkoły zdjęć, wspomnień, informacji o własnej drodze życiowej – sukcesach, karierze zawodowej, refleksjach o edukacji itd. Jeśli wyrazicie Państwo zgodę, dostarczone materiały będą publikowane na stronie internetowej Liceum. W przypadku zdjęć, proszę podać czas, miejsce, klasę…

Zapraszamy! Razem stwórzmy naszą wspólną historię!