J A D W I G A   P R A S Z C Z Y K  (1950-2021)

Nauczycielka biologii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w latach 1973-2005

 

Staroświecka zielona katedra, zielone ławki, zielone gablotki. Wszystko zielone, jak na biologię przystało.
Pełno patyczaków, akwariów, płazów i innych ilustracji flory i fauny. Taka kompletna zieloność – ławek,
      roślin, i pasjonaci gotowi wierzyć, że nie ma nic piękniejszego poza nauką o człowieku, biocenozie i biotopie.

I Ona – Jadwiga Praszczyk, nauczycielka biologii, autorytet, mentorka, pedagog z pasją, surowa i sprawiedliwa, wymagająca wobec siebie i innych, ale i wyrozumiała, budząca podziw swoją erudycją i skromnością, pełna wyciszonego, ale i specyficznego poczucia humoru. Otoczona książkami, czasopismami fachowymi, niesyta wiedzy. Żyjąca w przyjaźni z całym światem, cieszyła się szacunkiem uczniów i wychowanków oraz koleżanek i kolegów z pracy. Inicjatorka i uczestniczka wielu akcji podejmowanych dla otaczającej nas przyrody. Miłośniczka górskich eskapad i pływania. Była pierwszym i najważniejszym stopniem wtajemniczenia w biologię dla wielu późniejszych lekarzy, farmaceutów i biotechnologów, którzy pod Jej kierunkiem zdobywali licealną i na poziomie akademickim wiedzę. Wychowała siedmiu olimpijczyków – laureatów olimpiad biologicznej i ekologicznej. Legenda I Liceum Ogólnokształcącego. Pracę w Liceum podjęła po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim. Ceniona, nagradzana i kochana przez wszystkich. Za postawę, pracowitość, rzetelność i ogromny wkład w edukację w zakresie swojej specjalności.

Odszedł od nas Człowiek o pięknym umyśle i złotym sercu.