TERMINARZ REKRUTACYJNY:

13.05.2019-25.06.2019: Złożenie wniosku o przyjęcie do Szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

21.06.2019-25.06.2019: Złożenie w Szkole kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

16.07.2019: Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Szkoły.

16.07.2019-24.07.2019: Potwierdzenie woli przyjęcia do Szkoły poprzez przedłożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

25.07.2019: Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Szkoły.

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY:

26.07.2019-30.07.2019: Złożenie wniosku o przyjęcie do Szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

21.08.2019: Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Szkoły.

21.08.2019-29.08.2019: Potwierdzenie woli przyjęcia do Szkoły poprzez przedłożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

30.08.2019: Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Szkoły.