13. edycja Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych

To już trzynasta edycja Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych ogłoszonego przez Rzeczpospolitą i Perspektywy. Jest jednak wyjątkowa.

NOWE ZASADY

Po raz pierwszy osobno oceniano licea i technika. Oprócz tego Kapituła Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych zadecydowała o rozszerzeniu kryteriów. Dotąd o pozycji szkoły decydowały sukcesy w olimpiadach – liczba finalistów i laureatów. W tym roku liczą się także wyniki matur, a dodatkowym trzecim kryterium jest opinia o szkole, a właściwie jej absolwentach, nauczycieli akademickich. Zmiany te służą wszechstronnej ocenie, a zróżnicowanie kryteriów pokazuje całe spektrum pracy szkoły.

I LO W DZIERONIOWIE

Wybierając liceum warto dowiedzieć się, jak szkoła ta wypada na tle innych, czym się od nich różni oraz jakie są jej najmocniejsze strony. Należy zadać sobie również inne pytanie, istotne dla rodziców i uczniów: czy są w tej szkole nauczyciele, którzy potrafią odkrywać i rozwijać tkwiące w młodych ludziach predyspozycje i talenty.  Pomocą w uzyskaniu odpowiedzi na powyższe pytania jest Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych, w którym zajęliśmy XV miejsce w województwie na 50 szkół biorących udział w rankingu, co jednocześnie dało nam 192 miejsce w kraju na 400 placówek zakwalifikowanych do rankingu. Warto nadmienić, że bardzo dobrze oceniają absolwentów naszego liceum nauczyciele akademiccy. Równie wysoki wynik otrzymaliśmy w kryterium – MATURA przedmioty obowiązkowe. Punkty te dorównują szkołom średnim uplasowanym w pierwszej pięćdziesiątce liceów w kraju.